Pilot Duurzame teelt van Tulp & Bijgoed

Home > Projecten > Pilot Duurzame teelt van Tulp & Bijgoed

De aanleiding

De ziektegevoeligheid van bloembollen en de gevraagde kwaliteit van het eindproduct vereisen een gecontroleerde overgang van de reguliere teelt naar een duurzame of biologische teelt. Het project gaat een bijdrage leveren door perspectiefvolle biologische producten en/of nieuwe technieken en methoden te introduceren en schaalbaar te maken om vervolgens in een duurzaam teeltsysteem samen te brengen. De gewenste en noodzakelijke transitie van de land- en tuinbouw zoals beschreven in de Visie Gewasbescherming 2030 en de EU “Farm to Fork” strategie vraagt om systeemwijzigingen en dus ook systeemonderzoek. Tevens vraagt een systeemwijziging ook meer van de teler, het is voor individuele ondernemers complex om in deze transitie voldoende mee te bewegen. Dat vergt tijd, vertrouwen en de mogelijkheid om ervaring op te doen.

2021 - 2024

Bekijk hier de tussentijdse resultaten:

Introductie

Documentaire

Doelstelling

Vanuit de systeemaanpak wordt de ondernemer zich bewust van de keuzes die gemaakt moeten worden en waar de noodzakelijke omschakeling plaats dient te vinden. Dit heeft betrekking op de ziektes en plagen in de teelt van tulpen en bijgoed en de techniek en producten waarmee deze voorkomen en bestreden kunnen worden.

BEoogde impact

De pilot draagt bij aan de vermindering van inzet en afhankelijkheid van chemische gewasbescherming, bespoedigt innovatie in de teelt van tulpen en bijgoed en heeft een voorbeeld- en demonstratiekarakter. Ervaren,  en laten zien dat het anders kan.

Beoogde aanpak

De pilot in tulpen en bijgoed wordt uitgevoerd op een viertal bedrijven: Apeldoorn bloembollen is een innovatief bedrijf op zandgrond en teelt onder meer tulpen, hyacinten en bijgoed. Een significant deel van de Nederlandse tulpenteelt wordt echter op kleigrond geteeld en kent een deels andere problematiek met ziekten en plagen. Daarom is gekozen voor een vergelijkbaar innovatief bedrijf met tulpenteelt, maar dan op kleigrond: Boon & Breg in Andijk. Naast de reguliere bloembollenteelt die wil verduurzamen zijn er ook een aantal bedrijven die op geheel biologische wijze bloembollen telen. De biologische bloembollenteelt kent specifieke problemen met ziektebeheersing waar niet of nauwelijks biologische producten of productiemethoden voor beschikbaar zijn. De belangrijkste biologische tulpen- en bijgoedteler is John Huiberts die al ruim 7 jaar pioniert met biologische bollenteelt op de zandgronden. Op kleigrond worden echter ook biologische tulpen geteeld. Het bedrijf van Schouten/Ekoflora is gekozen om op te nemen in de pilots omdat in de biologische teelt op klei andere problemen spelen maar ook omdat de aanpak van dit bedrijf anders is en dichter bij de reguliere teelt aansluit.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Kees Stoop, projectleider.

Foto Kees III

Kees Stoop

06 - 22 44 67 30

Meer nieuws

11e Vaktentoonstelling in de startblokken

Voorbereidingen Vaktentoonstelling 2024

Grote belangstelling op Open Dag Bolbehandeling 2023

Op woensdag 13 september vond de Open Dag Bolbehandeling 2023 plaats.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.