Certificeringen

Home > Over Vertify > Wat doen we? > Certificeringen

ISO

Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen heeft Vertify aanvullend op GLP, GEP en TNG een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. Hiervoor is in 1999 het ISO-9002 certificaat toegekend. Later gevolgd door ISO-9001.

mps_ecas_iso_staand_cmyk

GEP

GEP (Good Experimental Practice) is een kwaliteitssysteem gericht op een goede uitvoering van effectiviteitsstudies van gewasbeschermingsmiddelen. Sinds 1997 is Vertify in het bezit van het GEP certificaat. Deze studies uitgevoerd onder GEP, onderzoeken de effectiviteit en/ of selectiviteit van een gewasbeschermingsmiddelen en zijn verplicht voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel.

Het doel van het GEP certificaat is om te garanderen dat proeven van hoge kwaliteit zijn en op harmonieuze wijze worden uitgevoerd. De proeven moeten worden uitgevoerd volgens Europese (EPPO) richtlijnen.

In 2023 heeft de NVWA de procedures, apparatuur, personeelsdossiers en het archief uitgebreid geïnspecteerd en het GEP certificaat verlengd. Naast deze grote inspectie komt de NVWA jaarlijks zo’n 6-8 maal inspecteren tijdens de uitvoering van een proef. Daarbij wordt gekeken of de proef volgens de procedures is aangelegd en of volgens de procedures wordt gespoten en beoordeeld. Het GEP certificaat van Vertify is in 2023 weer voor 6 jaar verlengd.

Sinds enkele jaren heeft Vertify, naast het Nederlandse GEP certificaat, ook het Belgische GEP certificaat, wat Vertify het recht geeft ook in België effectiviteitsstudies uit te voeren. De Belgische GEP erkenning is afgegeven op basis van een wederzijdse erkenning vanuit Nederland.

GLP en residu-onderzoek

GLP (Good Laboratory Practice) is een kwaliteitssysteem voor laboratoria en onderzoeksbedrijven. Residu-onderzoek dat uitgevoerd is onder GLP kan gebruikt worden voor een toelating van gewasbeschermingsmiddelen. GLP proeven worden opgezet en uitgevoerd volgens OECD richtlijnen (Organisation for Economic Co-operation and Development) en volgens de eigen procedures van Vertify. Door de GLP richtlijnen te volgen zorgt Vertify ervoor dat de resultaten van de uitgevoerde residuproeven een reële weergave zijn van de werkelijkheid.

TNG

Vertify is sinds 2011 in het bezit van de TNG erkenning (erkenning Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen). Het uitvoeren van veldonderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen was tot 1 april 2011 alleen mogelijk op basis van een proefontheffing van het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Per 1 april 2011 is de erkenningsregeling (TNG-erkenning) ingegaan, waarbij TNG-erkende bedrijven voor veldonderzoek met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen geen proefontheffing meer nodig hebben.

De TNG-erkenning (erkenning Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen) heeft betrekking op het voor mens, dier en milieu veilig uitvoeren van onderzoek. De vereisten zijn vergelijkbaar met die van een proefontheffing. Voor een TNG-erkenning dienen voorschriften ingebouwd te zijn in het kwaliteitssysteem.

In 2015 heeft de NVWA de procedures, apparatuur, personeelsdossiers en het archief uitgebreid wat van toepassing is voor de TNG erkenning geïnspecteerd en de erkenning voor 6 jaar verlengd. Naast deze grote inspectie komt de NVWA jaarlijks inspecteren tijdens de uitvoering van de proeven. Daarbij wordt gekeken of volgens de procedures van de TNG erkenning wordt gewerkt.