Onderzoek

Home > Over Vertify > Wat doen we? > Onderzoek

Vertify heeft een veel expertise in het uitvoeren van proeven. We hebben in de loop der jaren een enorm scala aan proeven uitgevoerd in verschillende gewassen en helpen u graag bij praktisch elk type onderzoek.

Gewasbeschermingsmiddelenonderzoek

Vertify is specialist in het uitvoeren van gewasbeschermingsmiddelenonderzoek. Door de GEP en TNG certificering is Vertify gekwalificeerd voor het uitvoeren van toelatingsonderzoek voor gewasbeschermingsmiddelen. Naast toelatingsonderzoek test Vertify voor diverse partijen gewasbeschermingsstrategieën. Een beheersbare infectie met plantpathogene organismen is essentieel bij gewasbeschermingsmiddelenonderzoek. Vertify kan met haar kennis van kunstmatige infectiemethoden planten infecteren met onder andere schimmels, insecten en mijten. Voor de GEP erkenning voor België is het ook mogelijk om in België toelatingsonderzoek uit te voeren.

Residu-onderzoek

Met het GLP certificaat is Vertify gekwalificeerd om residu-onderzoek uit te voeren. Vertify heeft ruime ervaring in onderzoek naar residugegevens van gewasbeschermingsmiddelen op allerlei gewassen.

Meststoffenonderzoek

Meststoffenleveranciers maken al jaren dankbaar gebruik van de diensten van Vertify. Onderzoek naar de invloed van bemesting op de opbrengst en kwaliteit van het product zijn belangrijke onderzoeksvraagstukken. Daarnaast is de praktische toepassing van de meststof een essentieel item. Meststoffenonderzoek wordt uiteraard uitgevoerd op een locatie of grondsoort die de klant wenst.

Gezien de ontwikkelingen in de bemestingswereld komt er steeds meer vraag naar het onderzoeken van aangepaste meststoffen. Door gebruik te maken van aangepaste apparatuur is het mogelijk om onderzoek met zowel korrelmeststoffen als vloeibare uit te voeren. U kunt bij ons ook terecht voor onderzoek naar zaaiafstanden, zaai- plantmethodes, zelfs onderzoek naar de manieren van grondbewerking voor het zaaien/planten van gewassen is uitvoerbaar.

Rassenonderzoek

Ook bij het onderzoek naar gebruikswaarde van rassen kan Vertify behulpzaam zijn. Bij een gebruikswaarde onderzoek vergelijkt Vertify tussen rassen bijvoorbeeld de ziektegevoeligheid, opbrengst en houdbaarheid. Voor bloemen bieden wij mogelijkheden om het vaasleven te testen in onze uitbloeiruimte.

Teelttechniek

Al jaren is teelttechniek een belangrijk onderdeel binnen het onderzoek van Vertify. Voor het ontwikkelen en toepasbaar maken van innovaties en duurzame ideeën bent u bij ons aan het goede adres. Belangrijke voorbeelden van onderzoek op teelttechniek uitgevoerd door Vertify zijn de teelt op water van diverse gewassen en LED-verlichting.

Infectieprotocollen

Om de effecten van gewasbeschermingsmiddelen aan te tonen wordt vaak kunstmatige infectie toegepast. Hiervoor heeft Vertify  in de loop der jaren veel protocollen ontwikkeld. En nog steeds worden protocollen aangepast of worden nieuwe protocollen ontwikkeld.

Om zo flexibel mogelijk te zijn heeft Vertify veel soorten schimmels zelf op voorraad op planten of bijvoorbeeld in petrischalen. Maar ook veel soorten insecten worden in stand gehouden en zodra een proef gaat starten, worden deze vermeerderd.

Proefveldverzorging

Door het gebruik van speciale proefveldapparatuur die uitstekend bij de praktijk aansluit, is het voor ons mogelijk om door heel Nederland demonstratieproeven en platformen aan te leggen en te onderhouden. Hierbij kan dan gedacht worden aan het zaaien, toepassen van producten en oogsten. Het toepassen van producten of alleen oogsten behoort ook tot de mogelijkheden.

Seed Support

Vertify verricht diverse werkzaamheden voor de zaadindustrie. Vertify onderhoudt daarbij nauwe contacten met diverse zaadbedrijven en heeft een belangrijke rol binnen Seed Valley. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die Vertify uitvoert voor de zaadindustrie.

  • Kiemproeven: dit onderzoek bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de kieming van zaadpartijen, zaadcoatings en gewasbeschermingsmiddelen toegepast op zaden.
  • Aanleg en onderhoud van demovelden: voor open dagen en andere promotieactiviteiten worden demovelden door heel Nederland aangelegd en onderhouden. Ook voor ondersteuning bij de aanleg en onderhoud van demovelden wordt gebruik gemaakt van de diensten van Vertify.
  • Kiemtoets: het controleren van zaadpartijen op kiemkracht en kiemenergie om de kwaliteit van het zaad te bepalen.
  • Toets bruikbare planten: het beoordelen van de groeiende planten uit een zaadpartij op uniformiteit en de kwaliteit van de planten om de bruikbaarheid van het zaad te bepalen.
  • Tetrazolium toets: een snelle toets om binnen enkele dagen de kiemkracht van een zaadpartij te bepalen. Deze snelle toets is minder nauwkeurig dan een kiemtoets en is bedoeld om zo snel mogelijk een algemene indruk van de kwaliteit van een zaadpartij te krijgen.
  • Zaadvochtigheidtest: Het testen van de zaadvochtigheid door het verschil in gewicht voor en na droging van het zaad te bepalen. De zaadvochtigheid is een belangrijke factor voor de houdbaarheid van het zaad.
  • Zaadzuiverheidtest: de samenstelling van het zaad bepalen, onderverdeeld in zuivere zaden, andere soorten zaden en overig materiaal. Om de groeiende behoefte vanuit de zaadindustrie in te vullen heeft Vertify onafhankelijk en vakkundig laboratoriumonderzoek te bieden