Samenwerkingen

Home > Over Vertify > Wie zijn we? > Samenwerking

world horti center

Vertify is mede-initiator van World Horti Center en de verbindende schakel tussen het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, ter promotie en vooruitgang van de Nederlandse tuinbouw (techniek) zowel in Nederland als wereldwijd. Er wordt praktijkgericht gewerkt aan processen, technieken en middelen die nodig zijn voor de kwekerij van morgen en partijen uit de sector worden door Vertify met elkaar in contact gebracht.

In het World Horti Center laten ruim honderd innovatieve bedrijven uit de internationale glastuinbouwsector zien wat ze in huis hebben. Zij tonen er hun producten, diensten en kennis en werken intensief samen met onderwijs en overheid. Vertify werkt gezamenlijk met GreenPort Food & Flower Xperience bedrijven aan een expositie waar het volledige glastuinbouwcluster wordt gepresenteerd.

Kennisoverdracht

De glastuinbouwsector heeft zoveel te bieden dat er rondleidingen in het World Horti Center aangeboden worden aan zakelijke delegaties. Professionals uit de sector maken u wegwijs in de mogelijkheden, innovaties en kruisbestuivingen die plaatsvinden in deze sector. Een rondleiding duurt maximaal twee uur en in deze tijd worden delegaties bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in de tuinbouw. Rondleidingen zijn uitsluitend op afspraak, neem daarvoor contact op met het World Horti Center

Als mede-initiator van World Horti Center werkt Vertify samen met diverse opleiding op mbo, hbo en wo-niveau, ruim honderd toonaangevende bedrijven en diverse onderzoekspartners. World Horti Center is een unieke samensmelting van onderzoek, demonstratie en educatie. Het centrum is een samenwerking tussen Demokwekerij Westland, MBO Westland (Albeda, Lentiz, ROC Mondriaan), Greenport Food & Flower Xperience en gemeente Westland. Met deze samenwerking tussen onderwijs, overheid, onderzoek en bedrijfsleven zal de tuinbouw nationaal en internationaal op een hoger niveau worden gebracht.

seed valley

In 2008 hebben de Noord-Hollandse zaadbedrijven en daaraan nauw verbonden bedrijven het samenwerkingsverband Seed Valley gestart. Hierbij wordt samengewerkt op het gebied van imago, onderwijs en kennis. Ook Vertify maakt deel uit van Seed Valley. Met Seed Valley wordt het gebied in Noord-Holland tussen Enkhuizen en Warmenhuizen bedoeld. In dit gebied zijn tientallen bedrijven gevestigd die zijn gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hoogwaardige zaden en plantaardig uitgangsmateriaal. Tot dit cluster behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector.

Seed Valley

missie

Missie van de samenwerking in Seed Valley is versterking van de economische positie en verankering van het cluster in Noord-Holland. Dat wil stichting Seed Valley bereiken door te investeren in haar imago, de instroom van vakbekwame arbeidskrachten, innovatie en kennisdeling. De bedrijven richten de gezamenlijke blik op de toekomst en willen Seed Valley neerzetten als een duurzame, vitale, hoogwaardige en innovatieve bedrijfstak, een boeiende sector om in te werken, met een grote bijdrage aan de economie, in een aantrekkelijke leefomgeving.

Vertify is kennispartner van Seed Valley. Wij faciliteren onderzoek, open dagen en bijeenkomsten. Het doen van kiemproeven, gebruikswaarde onderzoek en ziekte- en gewasbeschermingsmiddelenonderzoek behoren tot ons dagelijks werk. Daarnaast legt Vertify ieder jaar voor een aantal zaadbedrijven de demonstratievelden aan. Kijk voor meer informatie op www.seedvalley.nl.

Onder het motto 'opinions are cheap, facts are valuable' heeft Seed Valley een geactualiseerde economische factsheet over het bedrijvencluster samengesteld: een beknopt totaalplaatje met cijfermatige trends van o.a. omzetcijfers en personeelsaantallen.

greenport nhn

GreenPort Noord-Holland Noord is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Vertify is partner van GreenPort NHN. Het gezamenlijk doel van de organisaties is het optimaal benutten van de sterke punten van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Dit is de sleutel van de toekomst. Denk hierbij aan het coördineren van de initiatieven in ondernemersgroepen, effectievere en efficiëntere samenwerking (ook met andere regio’s) en het opereren vanuit gezamenlijke doelstellingen.

Greenport logo staand-01

Strategie

GreenPort NHN is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. De regio heeft een productiewaarde van ongeveer 3 tot 3,5 miljard euro. Dit betekent werkgelegenheid voor 15.000 – 20.000 werknemers in de primaire agrarische sectoren. GreenPort NHN is een van de 6 Greenports in Nederland. In Noord-Holland Noord zijn verschillende sterke sectoren aanwezig: akkerbouw, visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt, glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt en zaadveredeling.