Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem

Home > Projecten > Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem

De aanleiding

Bij de teelt van de broccoli, een vollegrondsgroenteteelt, is het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen tot heden toe noodzakelijk geweest om de
productierisico’s alsmede uitval & kwaliteitsproblemen te voorkomen.
De Farm to Fork-strategie stelt de telers voor grote uitdagingen. De gestelde eisen hebben forse consequenties voor de manier waarop broccoli in de toekomst geteeld kan gaan worden. Er is dan ook een radicale en disruptieve systeemsprong nodig waarbij enerzijds nieuwe rassen,
werkwijzen, processen en technologieën ontwikkeld en/of getest dienen te worden om de
kwaliteit en kwantiteit van de broccoliopbrengst te borgen. Anderzijds dienen de gevolgen van
de noodzakelijke genoemde wijzigingen verwerkt te worden in nieuwe en passende
verdienmodellen voor de broccolitelers

01-08-2023 tm 31-12-2024

Greenport Noord-Holland Noord, Vollegrondsgroente.net, N.A. Hoogendoorn, M.M. Botman & A.G.M. Botman-Boeren, Kaabee & Co, R.L.F. Verdonk & S.M. van den Berg, G.J.M. de Wit & C.M.M. de Wit-Hauwert en Vertify

Doelstelling

Doel van het project is om technische en economische aanpassingen aan het
broccoliteeltsysteem te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van een robuust,
geïntegreerd teeltsysteem. Dit om enerzijds te voldoen aan de maatschappelijke transitiedoelen
wat betreft bodem, biodiversiteit en klimaat. Dit zoals concreet vastgelegd in de Farm-to-Fork
strategie maar ook bij te dragen aan een veerkrachtige concurrerende landbouw die gezond plantaardig voedsel produceert waarbij voedselzekerheid en -betaalbaarheid voldoende geborgd zijn.

BEoogde impact

Het onderzoek richt zich op alle teeltaspecten (watergebruik, gewasbescherming, meststoffen, bodembeheer, rassenkeuze etcetera). De vijf deelnemende broccolitelers willen binnen dit project een robuust broccoli-teeltsysteem ontwikkelen dat voldoet aan de wet- en regelgeving  in 2030 en dit in de praktijk simuleren & testen. Op basis van de uitkomsten zal het verdienmodel worden geanalyseerd om de bedrijfscontinuïteitsperspectieven vast te stellen.

Beoogde aanpak

In dit project onderzoeken, testen en ontwikkelen we de volgende aspecten (individueel maar ook in samenhang):

  • Mogelijkheden voor het ontwikkelen van een duurzame teeltmethode & gezonde gewasgroei.
  • Mogelijkheden voor verlagen van gebruik en uitstoot stikstof in de brocolliteelt.
  • Mogelijkheden om een betere koolstofopslag en -binding te realiseren in broccoliteelt.
  • Mogelijkheden voor gezonde gewasgroei met zo min mogelijk gebruik van irrigatiewater.

Het onderzoek en testen zal plaatsvinden in twee tot drie teeltrondes van broccoli en bij één of meer telers van de kerngroep.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Pieter Vlaar, Business Development Manager.

28 Pieter Vlaar

Pieter Vlaar

06 - 82 11 89 56

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.