Broccoli telers werken aan voedselzekerheid

Het is niet vanzelfsprekendheid dat er voldoende groente van goede kwaliteit beschikbaar is. De inspanningen om voldoende groente te telen en te voldoen aan kwaliteitseisen zijn groot. Voor broccoli geldt dat de inspanning om de broccoli vrij te houden van insecten en schimmels, steeds groter wordt. De beperkte beschikbaarheid van goede grond en de steeds extremere klimaatomstandigheden vragen aangepaste teeltmaatregelen. De broccolitelers binnen netwerkorganisatie Vollegrondsgroente.net hebben een longlist van maatregelen geformuleerd die getoetst moeten worden. De maatregelen worden getoetst om in de nabije toekomst de zekerheid van het broccoli aanbod en de hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

 

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In dit project worden individuele maatregelen onderzocht, evenals de samenhang tussen de maatregelen. De broccolitelers zien een toekomstperspectief waarin de teelt van broccoli en de beheersing van ziekten en plagen wordt ingevuld via een systeembenadering. Daarbij zijn groene middelen onderdeel van een systeem met signalering, monitoring en voorspelling. Een andere onderdeel van het systeem is vroegtijdig opbouwen van weerbaarheid bij de opkweek van planten door middel van een tray- of zaadbehandeling.

 

Binnen het project wordt ook gezocht naar de efficiëntie van meststoffen. Meststoffen zijn noodzakelijk maar kunnen in verschillende vormen worden toegediend. Bijvoorbeeld digistaat of ander mineralenconcentraat.

 

Het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust Broccoli-teeltsysteem’ is een initiatief van de kerngroep broccoli van Vollegrondsgroente.net. De telers werken samen met Greenport Noord-Holland Noord en Vertify. Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Unie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De telers die in dit project meewerken zijn N.A. Hoogendoorn, M.M. Botman & A.G.M. Botman-Boeren, Kaabee & Co, R.L.F. Verdonk & S.M. van den Berg en G.J.M. de Wit & C.M.M. de Wit-Hauwert.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Gangbare tulpen leren van biologische teelt

In hoeverre zijn galmijt, vuur, virus en onkruid met een geïntegreerde gewasaanpak te beheersen in tulpen en bijgoed? Ervaringen uit...