Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED

Home > Projecten > Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED

De aanleiding

Er is een transitie gaande naar een fossielvrije glastuinbouw met een zo beperkt mogelijk elektraverbruik. Naast een optimale benutting van daglicht moet er worden belicht op een manier die zo min mogelijk elektra kost / met zo efficiënt mogelijke armaturen. LED-armaturen zijn nu al meer dan tweemaal zo efficiënt als verouderde SON-T lampen. Met druk op het gewasbeschermingsmiddelengebruik en een grote belang van o.a. biologische bestrijders, is het van belang de effecten te weten van de overschakeling op LED. Dit biedt bedreigingen, maar ook kansen. Een intensievere teelt met belichting en hogere temperaturen leidt er bijvoorbeeld toe dat een groot aantal van de plagen ook in de winter zowel latent als actief in het gewas aanwezig kanzijn. Een grote onzekerheid is wat de reactie van plagen en hun bestrijders is op verschillende kleurenspectra en fotoperiodes belichting. Hierover is nog weinig bekend en dit onderzoek richt zich hier op.

Doelstelling

Een duurzame jaarrond teelt mogelijk maken voor een brede groep gewassen. Randvoorwaarde hierbij is een
energiezuinige belichtingsstrategie, waar het gewas goed bij produceert met een succesvolle biologische
bestrijding van plagen en ziekten.

BEoogde impact

Een intensievere teelt met belichting en hogere temperaturen leidt er bijvoorbeeld toe dat een groot aantal van de plagen ook in de winter zowel latent als actief in het gewas aanwezig kan zijn. Een grote onzekerheid is wat de reactie van plagen en hun bestrijders is op verschillende kleurenspectra en fotoperiodes belichting. Hierover is nog weinig bekend en dit onderzoek richt zich hier op.

Beoogde aanpak

Het onderzoek richt zich specifiek op kennisontwikkeling over de gevolgen van gewasbelichting met LED op de ontwikkeling van plaaginsecten en biologische bestrijders. De belichtingsstrategie (lichtintensiteit, daglengte, lichtspectrum en verhouding lamplicht/daglicht) kan het gedrag van plaaginsecten en biologische bestrijders op meerdere manieren beïnvloeden:
- direct effecten via waarneming van het licht door plaaginsect en/of bestrijder.
- indirect via veranderingen in de plantmorfologie, anatomie en chemische samenstelling

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Sergio Harinck, Projectleider Glastuinbouw

Sergio

Sergio Harinck

06 - 57 18 27 43

Europese Unie
kansen voor west
Rabobank
New Energy Coalation

Meer nieuws

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.