De Groene Tulp

Home > Projecten > De Groene Tulp
Projectperiode 2019 tot en met 2022

De Nederlandse tulpensector is toonaangevend in de wereld en loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. Deze positie wil men graag behouden door verder te gaan met onderzoek om te komen tot tulpen die op duurzame (emissiearme) wijze zijn geteeld en daarnaast van uitstekende kwaliteit – vrij van ziekten én vrij van residuen – zijn. Momenteel wordt er nog vaak (preventief) met chemische middelen gewerkt. De bloembollensector wordt – net als andere sectoren - geconfronteerd met strenger wordende eisen vanuit de afnemers, toenemende wet- en regelgeving en een steeds beperkter middelenpakket om de toenemende ziekte- en virusproblematiek te lijf te gaan.

Doelstelling

Vanuit de markt wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzame teelt. In deze verduurzaming zit nog een grote uitdaging voor de sector. Beoogd resultaat van dit project is het opleveren van kansrijke systemen en/of strategieën voor een duurzame tulpenteelt wat leidt tot een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het project kenmerkt zich door collectiviteit middels participatie vanuit de gehele bloembollensector en toeleveranciers.

 

Belangrijke onderdelen van het project is de beheersing van Botrytis tulipae (‘vuur’) en Fusarium oxysporum (‘zuur’) en daarnaast wordt gekeken wat voor rol het hele teeltsysteem speelt bij de productie van tulpen (bemesting, groenbemesting, gewasbescherming enz.). De virusproblematiek is in een ander programma ondergebracht.

Video

Met de Groene Tulp proberen we de plagen beheersbaar te houden met een aantal alternatieve methoden. We willen verminderd afhankelijk willen zijn van chemische gewasbescherming en dat doen we door het vervangen van bepaalde producten, maar ook het vervangen van techniek. Dit houdt in dat er gezocht wordt naar alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen, en de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

In deze video lichten betrokken partijen toe wat de Groene Tulp is en wat er wordt onderzocht.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Jansen, Programma Manager De Groene Tulp

Logo's De Groene Tulp

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.