De Groene Tulp

Home > Projecten > De Groene Tulp
Projectperiode 2019 tot en met 2022

De Nederlandse tulpensector is toonaangevend in de wereld en loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. Deze positie wil men graag behouden door verder te gaan met onderzoek om te komen tot tulpen die op duurzame (emissiearme) wijze zijn geteeld en daarnaast van uitstekende kwaliteit – vrij van ziekten én vrij van residuen – zijn. Momenteel wordt er nog vaak (preventief) met chemische middelen gewerkt. De bloembollensector wordt – net als andere sectoren - geconfronteerd met strenger wordende eisen vanuit de afnemers, toenemende wet- en regelgeving en een steeds beperkter middelenpakket om de toenemende ziekte- en virusproblematiek te lijf te gaan.

Doelstelling

Vanuit de markt wordt steeds meer nadruk gelegd op duurzame teelt. In deze verduurzaming zit nog een grote uitdaging voor de sector. Beoogd resultaat van dit project is het opleveren van kansrijke systemen en/of strategieën voor een duurzame tulpenteelt wat leidt tot een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het project kenmerkt zich door collectiviteit middels participatie vanuit de gehele bloembollensector en toeleveranciers.

 

Belangrijke onderdelen van het project is de beheersing van Botrytis tulipae (‘vuur’) en Fusarium oxysporum (‘zuur’) en daarnaast wordt gekeken wat voor rol het hele teeltsysteem speelt bij de productie van tulpen (bemesting, groenbemesting, gewasbescherming enz.). De virusproblematiek is in een ander programma ondergebracht.

Video

Met de Groene Tulp proberen we de plagen beheersbaar te houden met een aantal alternatieve methoden. We willen verminderd afhankelijk willen zijn van chemische gewasbescherming en dat doen we door het vervangen van bepaalde producten, maar ook het vervangen van techniek. Dit houdt in dat er gezocht wordt naar alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen, en de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

In deze video lichten betrokken partijen toe wat de Groene Tulp is en wat er wordt onderzocht.

wat zijn de resultaten in 2021?

Om te komen tot effectieve en duurzame strategieen gaan in het project 'De Groene Tulp' de volgende onderdelen combineren; het gebruik van milieuvriendelijke technieken, biostimulanten en groene middelen voor het behandelen van de bollen en ziektebestrijding op het veld. In het kort staan hieronder de resultaten vermeld.

Algemeen

De nieuwe bolbehandelingmethoden: foamcoaten en coaten hebben goed voldaan en kunnen de traditionele dompelmethode vervangen, waardoor de milieubelasting zal afnemen. Het halveren van de dosering leidde tot iets meer Fusarium en een minder goede huidkwaliteit. Het desinfecteren van de bollen (ozon) of het ontsmettingsbad (koud plasma) in combinatie met 50% chemie lijkt effectief. De solotoepassing met koud plasma was niet effectief. De inzet van biologische producten inclusief de combinatie van 4 biologische middelen was niet effectief op Fusarium en huidkwaliteit.

We hebben voor de proeven cultivars gekozen die algemeen geteeld worden. De cultivars ‘Strong Gold’ en ‘Jan Seignette’ zijn niet bijzonder gevoelig voor ‘Botritis tulipae’(vuur) en ‘Fusarium oxysorum’ (Zuur). Het afgelopen jaar was de Botrytis-druk hoog waardoor de verschillen tussen de  behandelingen goed aangetoond kunnen worden.

De behandelingen Poortershaven, Crehumus 2, Soiltech en BOS leverden de beste prestaties, waarbij Poortershaven en BOS het laagste aantal milieubelastingspunten hadden. Dit zijn alle geïntegreerde systemen.

Van de behandelingen waarbij de vuurbestrijding biologisch was, leverde N-xt het beste resultaat, maar presteerde minder dan de geïntegreerde systemen.

Waar met biologische meststoffen werd gewerkt bleef de opbrengst achter. Door de lage bodemtemperaturen blijft de mineralisatie achter en komen er te weinig voedingsstoffen vrij.

De kwaliteit van de bollen (huidkwaliteit) is van de behandelingen die biologisch zijn behandeld minder dan de gangbare bollen. Het percentage Fusarium was gemiddeld genomen van alle behandelingen laag.

De vuurproef liet wisselende resultaten zien. De vuurdruk was dit jaar hoog. De geïntegreerde spuitschema’s hadden goed voldaan en kwamen overeen met het standaard spuitschema. De behandelingen die volledig biologisch van aard waren niet tot nauwelijks effectief.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Jansen, Programma Manager De Groene Tulp

Logo's De Groene Tulp

Meer nieuws

Studenten Hogeschool Inholland aan de slag in project De Groene Tulp

In het project De Groene Tulp 0.0 zijn onlangs studenten van het lectoraat Robotica van @InHolland Alkmaar toegevoegd aan het...

11e Vaktentoonstelling in de startblokken

Voorbereidingen Vaktentoonstelling 2024

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.