fieldlab vertical farming 2.0

Home > Projecten > Fieldlab Vertical Farming

De aanleiding

Er is in Nederland al veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van vertical farming, onder meer bij kennispartijen als Wageningen Research en grote en kleine toeleveranciers van de tuinbouw. Maar de kennis en expertise is erg versnipperd. Partijen weten elkaar onvoldoende te vinden en het ontbreekt de sector daardoor aan voldoende (internationale) slagkracht. Om deze versnippering tegen te gaan en de aanwezige kennis en expertise op het gebied van verticaal telen op één centrale plek in Nederland samen te brengen is het idee voor een Fieldlab Vertical Farming in Zuid-Holland ontstaan. Deze EFRO-aanvraag richt zich op het opstarten en exploiteren van dit Fieldlab gedurende een periode van vier jaar. Na deze periode moet het Fieldlab haar meerwaarde zodanig bewezen hebben aan het netwerk dat het door middel van een eigen verdienmodel zich zelf in stand kan houden.

Doelstelling

Doelstelling van het Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland is het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid-Holland door het creëren van een open innovatie omgeving waar:
• ondernemers uit de gehele tuinbouwketen (teelt, techniek, (groot)handel) technologische en marktinnovaties op het gebied van daglicht loos telen kunnen inbrengen, testen en demonstreren;
• kansrijke innovaties van ondernemers worden omgezet naar werkende businessmodellen;
• de meest recente kennis van nieuwe technieken en businessmodellen op het gebied van vertical farming in het (beroeps)onderwijs wordt ingebed;
• wordt geïnvesteerd in marktonderzoek en marktacceptatie van vertical farm producten door consumenten en retail partijen;
• overheden en venture capital, real estate ontwikkelaars en institutionele beleggers uit heel de wereld elkaar ontmoeten en in contact kunnen komen met initiatiefnemers en in technische zin ondersteunende partijen.

BEoogde impact

Uitgangspunt in het Fieldlab is dat er een nauwe en wederzijdse samenwerking tot stand wordt gebracht tussen partijen die zich bezighouden met het produceren van producten in vertical farms, het verkopen van producten uit vertical farms, en de leveranciers van technologieën voor vertical farms. Deze samenwerking is fundamenteel anders dan wat nu gebruikelijk is in productieketens van verse groenten en fruit in Nederland.

Beoogde aanpak

De partners van het Fieldlab ontwikkelen hiervoor op 3 plekken in Zuid-Holland fysieke en digitale faciliteiten waar bedrijven een beroep op kunnen doen. Daarnaast werkt het Fieldlab tijdens het project aan het verduurzamen van de samenwerking tussen alle partijen en wordt gedurende het project gewerkt aan een governance- en financierings/verdienmodel van het Fieldlab om de samenwerking binnen het Fieldlab na de subsidieperiode voort te zetten.

Het Fieldlab biedt op drie locaties in Zuid-Holland vanuit fysieke faciliteiten haar diensten aan:

  1. In Bleiswijk ten behoeve van onderzoek en demonstratie (technische en teelt-technische aspecten): een faciliteit voor strategisch toegepast onderzoek en demonstratie bij WUR Glastuinbouw; en een faciliteit voor praktijkonderzoek en demonstratie bij Delphy Improvement Centre.
  2. In Naaldwijk bij Vertify, faciliteiten ten behoeve van het onderwijs m.b.t. vertical farming;
  3. In Ridderkerk in het Experience Centre van Van Gelder, faciliteiten ten behoeve van markt en consumenten vraagstukken voor vertical farming.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Matthijs Blind.

5 Matthijs Blind

Matthijs Blind

06 - 30 81 58 11

kansen voor west
Europese Unie
provincie-zuid-holland-logo-1-300x129

Meer nieuws

Studenten Fieldlab Vertical Farming winnen prijs voor beste video!

Vdeo’s van studenten zijn beoordeeld door een vierkoppige jury en de presentatie van de groep studenten in Vertical Farming heeft...

Opkweek paprika in LED-cel: wat is de vergelijking met gangbare kweek in kas?

Opkweek paprika in LED-cel: wat is de vergelijking met gangbare kweek in kas?

Onderzoek van paprika in vertical farming

Onderzoek van paprika in vertical farming

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.