Fieldlab Vertical Farming

Home > Projecten > Fieldlab Vertical Farming
Projectperiode: 2019 tot en met 2023

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden om de productie van voedsel per vierkante meter sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met minimaal ruimtegebruik en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

De vooruitzichten voor deze manier van telen zijn erg goed en nemen met name buiten Nederland een grote vlucht, met enorme investeringen in vertical farms in de V.S. en Azië. Nederland als leidend tuinbouwland kent ook al meerdere partijen die zich bezig houden met vertical farming. De ontwikkelingen buiten Nederland gaan echter zo snel dat het de leidende positie van Nederland bedreigt, maar anderzijds ook grote kansen biedt. Duidelijk is dat stilstand in dit geval achteruitgang betekent. Als de Nederlandse tuinbouw onvoldoende bij deze wereldwijde ontwikkeling aanhaakt mist de sector de boot.

Doelstelling

Er is in Nederland al veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van vertical farming, onder meer bij kennispartijen als Wageningen Research en grote en kleine toeleveranciers van de tuinbouw. Maar de kennis en expertise is erg versnipperd. Partijen weten elkaar onvoldoende te vinden en het ontbreekt de sector daardoor aan voldoende (internationale) slagkracht. Om deze versnippering tegen te gaan en de aanwezige kennis en expertise op het gebied van verticaal telen op één centrale plek in Nederland samen te brengen is het idee voor een Fieldlab Vertical Farming in Zuid-Holland ontstaan. Deze EFRO-aanvraag richt zich op het opstarten en exploiteren van dit Fieldlab gedurende een periode van vier jaar. Na deze periode moet het Fieldlab haar meerwaarde zodanig bewezen hebben aan het netwerk dat het door middel van een eigen verdienmodel zich zelf in stand kan houden.

Binnen het Fieldlab Vertical Farming werken de leidende kennispartijen uit de tuinbouw uit het Kansen voor West— programma gebied samen met (MKB-)bedrijven uit Zuid-Holland die de gehele tuinbouwketen vertegenwoordigen. De deelnemende partners binnen het consortium, waaronder de (MKB-) bedrijven, investeren naast eigen uren ook mee in de financiering van (het management van) het Fieldlab. Hiermee wordt al een basis gelegd toekomstige financiering van het Fieldlab. Daarnaast wordt het project ondersteund door grote vooraanstaande tuinbouwbedrijven uit Zuid-Holland die actief zijn op het gebied van verticaal telen. Ook zij hebben sterke interesse getoond in het Fieldlab, maar participeren niet als partner binnen het project. Zij hebben wel via een steunverklaring hun medewerking en ondersteuning aan het Fieldlab toegezegd.

Het Fieldlab biedt op drie locaties in Zuid-Holland vanuit fysieke faciliteiten haar diensten aan:

  1. In Bleiswijk ten behoeve van onderzoek en demonstratie (technische en teelt-technische aspecten): een faciliteit voor strategisch toegepast onderzoek en demonstratie bij WUR Glastuinbouw; en een faciliteit voor praktijkonderzoek en demonstratie bij Delphy Improvement Centre.
  2. In Naaldwijk in het World Horti Centre, faciliteiten ten behoeve van het onderwijs m.b.t. vertical farming;
  3. In Ridderkerk in het Experience Centre van Van Gelder, faciliteiten ten behoeve van markt en consumenten vraagstukken voor vertical farming.

De activiteiten van het Fieldlab binnen dit project worden uitgevoerd vanuit vier werkpakketten.

Werkpakket 1: marktbewerking & vraagarticulatie

Dit werkpakket richt zich op het vergroten van de bekendheid van de meerwaarde van vertical farming voor consumenten en marktpartijen, zoals retail en horeca. Door middel van consumenten- en marktonderzoek, en demonstratie activiteiten worden de voordelen van vertical geteelde producten in de praktijk getoond.

Uitvoering vindt plaats in samenwerking met het Experience Centre van Van Gelder in Ridderkerk.

Werkpakket 2: Innovatie & demonstratie

Dit werkpakket richt zich op ontwikkeling en valorisatie van innovaties op het gebied van vertical farming door tuinbouwbedrijven. Door middel van nieuwe state-of-the-art klimaatcellen van WUR en Improvement Centre in Bleiswijk worden faciliteiten aangeboden aan ondernemers voor het uitvoeren van onderzoek en het testen en demonstreren van kansrijke nieuwe technieken.

Werkpakket 3: educatie & training

Dit werkpakket richt zich op de ontwikkeling van state-of-the art opleidingsprogramma’s op het gebied van vertical farming. Daarbij wordt de laatste kennis op het gebied van vertical farming in het netwerk verspreid via leerarrangementen voor ondernemers. Uitvoering vindt grotendeels plaats vanuit het World Horti Centre in Naaldwijk. Het WHC vormt daarmee de regionale educatiepoot van het Fieldlab in Zuid-Holland. Hogeschool Inholland draagt zorg voor het borgen van de laatste stand van de techniek en kennis van vertical farming in het reguliere (beroeps)onderwijs.

Werkpakket 4: Business versneller

Het doel van werkpakket 4 is om de samenwerking binnen het Fieldlab Vertical Farming uit te bouwen naar een netwerk van waaruit bedrijven en kennisinstellingen blijvend kunnen werken aan de versnelling van business development op het gebied van vertical farming. Hiermee wordt de basis gelegd voor een blijvend verdienmodel voor het Fieldlab, waarmee de samenwerking na het project kan voortbestaan en verder kan worden uitgebouwd.

In het Fieldlab Vertical Farming komt een belangrijke samenwerking tot stand tussen Zuid-Hollandse kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met het produceren van verticaal geteelde producten, het verkopen van verticaal geteelde producten en leveranciers van technologieën voor vertical farms. In het project wordt een innovatief ecosysteem tot stand gebracht waarin state-of-the-art kennis van kennisinstellingen en (MKB) bedrijven samen wordt gebracht en waar optimale faciliteiten worden geboden aan bedrijven voor ‘business driven’ onderzoek en innovatie op het gebied van vertical farming. Het Fieldlab draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennispositie van de Nederlandse tuinbouw op het gebied van daglichtloos telen en het behouden van de leidende positie van de Nederlandse tuinbouw sector wereldwijd. Het Fieldlab levert daarmee een essentiële bijdrage aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Deze samenwerking is fundamenteel anders dan wat nu gebruikelijk is in productieketens van verse groenten en fruit.

Logo's

Meer nieuws

Opkweek paprika in LED-cel: wat is de vergelijking met gangbare kweek in kas?

Opkweek paprika in LED-cel: wat is de vergelijking met gangbare kweek in kas?

Onderzoek van paprika in vertical farming

Onderzoek van paprika in vertical farming

Studenten doen proef in radijs in Vertical Farming

Studenten doen proef in radijs in Vertical Farming

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.