De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving

Home > Projecten > De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving
Projectperiode 2023 tot en met 2025

De afgelopen vier jaar heeft er veel onderzoek plaatsgevonden binnen de PPS (publiek-private samenwerking) De Groene Tulp om de verduurzamingsvraagstukken voor de tulpensector vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in waardevolle uitgangspunten met nieuwe technieken en teeltsytemen om verminderd afhankelijk te zijn van chemische gewasbescherming.  Telers en adviseurs kunnen hiermee concrete stappen zetten om vernieuwend en toekomstbestending teeltsystemen vorm te geven. Daarmee zijn we er echter nog niet.

Om verder te blijven ontwikkelen en te onderzoeken hoe de sector er over 5 tot 10 jaar uit moet komen te zien ten aanzien van verduurzaming, is een nieuwe PPS "De Groene Tulp 0 impact" uitgeschreven en goedgekeurd.

In verband met de Green Deal in 2030, zal de komende 4 jaar ingespeeld moeten gaan worden op de vraagstukken die op de lange termijn vereist gaan worden aan de sector. De oplossingen hiervoor worden complexer en zullen meer en meer in elkaar gevlochten moeten worden. Uitgangspunt blijft natuurlijk een rendabele en toekomstbestendige tulpensector. De komende maanden volgt er een uitwerking van de werkpakketten binnen de nieuwe PPS en zal er met de sector en de participanten gestart gaan worden met De Groene Tulp 0 impact. 

Doelstelling

Het doel van dit project is om bestaande ICM-strategieën in de tulpenteelt verder aan te vullen en door te ontwikkelen met regeneratieve landbouwtechnieken, precisietoepassingen en data-gedreven technologie om een gezonde en weerbare tulpenteelt te krijgen. Met als ambitie “0-Impact op milieu en omgeving” maar met behoud van kwaliteit en vitaliteit van de tulp alsmede het economisch rendement en de “licence-to-produce” van de bollenkweker. Hiermee krijgt de teler innovatieve en concrete sturing en monitoring op de vitaliteit en weerbaarheid van zijn gewas en grond, het levert nieuwe essentiële handvaten bij de inzet en timing van laag risico middelen en/of groene producten en inzicht in het rendement van de genomen maatregelen.

In het project wordt gewerkt aan de pakketten: [1] regeneratieve tulpenteelt [2] vitale tulpen [3] vroegtijdige signalering [4] precisietoediening [5] kennisdeling & demonstratie.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Jansen, Programma Manager De Groene Tulp.

Logo's De Groene Tulp

Meer nieuws

Thema ‘Virus’ op Open Dag Tulp leeft vooral dit jaar

Hoe kunnen we grip krijgen op virus in tulp?

Geslaagde Vaktentoonstelling 2023

Van donderdag 16 tot en met zondag 19 februari 2023 vond de Vaktentoonstelling plaats.

Bijeenkomst ‘Top technologie in bloembollen’ voorziet in behoefte

Op vrijdag 17 februari vond tijdens de Vaktentoonstelling de bijeenkomst ‘Toptechnologie in de bloembollen’ plaats.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.