TKI De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving

Home > Projecten > TKI De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving

De aanleiding

Er heeft veel onderzoek plaatsgevonden binnen het eerdere project van de PPS (publiek-private samenwerking) De Groene Tulp om de verduurzamingsvraagstukken voor de tulpensector vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in waardevolle uitgangspunten met nieuwe technieken en teeltsystemen om verminderd afhankelijk te zijn van chemische gewasbescherming. Telers en adviseurs kunnen hiermee concrete stappen zetten om vernieuwend en toekomstbestending teeltsystemen vorm te geven. Om verder te blijven ontwikkelen en te onderzoeken hoe de sector er over 5 tot 10 jaar uit moet komen te zien ten aanzien van verduurzaming, zetten we het onderzoek voort in de nieuwe PPS "De Groene Tulp 0 impact".

Doelstelling

Het doel van dit project is om bestaande ICM-strategieën in de tulpenteelt verder aan te vullen en door te ontwikkelen met regeneratieve landbouwtechnieken, precisietoepassingen en data-gedreven technologie om een gezonde en weerbare tulpenteelt te krijgen. Met als ambitie “0-Impact op milieu en omgeving” maar met behoud van kwaliteit en vitaliteit van de tulp alsmede het economisch rendement en de “licence-to-produce” van de bollenkweker.

BEoogde impact

Hiermee krijgt de teler innovatieve en concrete sturing en monitoring op de vitaliteit en weerbaarheid van zijn gewas en grond, het levert nieuwe essentiële handvaten bij de inzet en timing van laag risico middelen en/of groene producten en inzicht in het rendement van de genomen maatregelen.

Beoogde aanpak

In het project wordt gewerkt aan de pakketten: [1] regeneratieve tulpenteelt [2] vitale tulpen [3] vroegtijdige signalering [4] precisietoediening [5] kennisdeling & demonstratie.

Contactpersoon

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met ons contactpersoon.

Michel

Michel Jansen

06 29 20 77 79

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving

Meer nieuws

Open dag over tulpengalmijt en integrale gewasaanpak trekt veel belangstelling

Hoe krijg je als bollenteler de tulpengalmijt onder controle? En welke rol speelt de Integrale Gewas Aanpak hierin?

11e Vaktentoonstelling in de startblokken

Voorbereidingen Vaktentoonstelling 2024

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.