De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving

Home > Projecten > De Groene Tulp, richting 0-impact op milieu en omgeving

De aanleiding

De afgelopen vier jaar heeft er veel onderzoek plaatsgevonden binnen de PPS (publiek-private samenwerking) De Groene Tulp om de verduurzamingsvraagstukken voor de tulpensector vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in waardevolle uitgangspunten met nieuwe technieken en teeltsytemen om verminderd afhankelijk te zijn van chemische gewasbescherming.  Telers en adviseurs kunnen hiermee concrete stappen zetten om vernieuwend en toekomstbestending teeltsystemen vorm te geven. Daarmee zijn we er echter nog niet.

Om verder te blijven ontwikkelen en te onderzoeken hoe de sector er over 5 tot 10 jaar uit moet komen te zien ten aanzien van verduurzaming, is een nieuwe PPS "De Groene Tulp 0 impact" uitgeschreven en goedgekeurd.

Doelstelling

Het doel van dit project is om bestaande ICM-strategieën in de tulpenteelt verder aan te vullen en door te ontwikkelen met regeneratieve landbouwtechnieken, precisietoepassingen en data-gedreven technologie om een gezonde en weerbare tulpenteelt te krijgen. Met als ambitie “0-Impact op milieu en omgeving” maar met behoud van kwaliteit en vitaliteit van de tulp alsmede het economisch rendement en de “licence-to-produce” van de bollenkweker.

BEoogde impact

Hiermee krijgt de teler innovatieve en concrete sturing en monitoring op de vitaliteit en weerbaarheid van zijn gewas en grond, het levert nieuwe essentiële handvaten bij de inzet en timing van laag risico middelen en/of groene producten en inzicht in het rendement van de genomen maatregelen.

Beoogde aanpak

In het project wordt gewerkt aan de pakketten: [1] regeneratieve tulpenteelt [2] vitale tulpen [3] vroegtijdige signalering [4] precisietoediening [5] kennisdeling & demonstratie.

Contactpersoon

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met ons contactpersoon.

Michel

Michel Jansen

06 29 20 77 79

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving

Meer nieuws

11e Vaktentoonstelling in de startblokken

Voorbereidingen Vaktentoonstelling 2024

Grote belangstelling op Open Dag Bolbehandeling 2023

Op woensdag 13 september vond de Open Dag Bolbehandeling 2023 plaats.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.