TKI Zoetwaterboeren

Home > Projecten > TKI Zoetwaterboeren

De aanleiding

Doelstelling

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit.

BEoogde impact

Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden.

Beoogde aanpak

Hiervoor worden tools ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het individuele bedrijf. Specifiek krijgen agrarisch ondernemers o.a. informatie en demonstraties aangereikt over de volgende onderwerpen:

  • Hoe om te gaan met overschotten aan water tijdens piekbuien die in toenemende mate optreden.
  • Hoe om te gaan met tekorten aan water in droge perioden en de daarbij optredende verdroging en verzilting
  • Hoe te zorgen voor de borging van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die maatschappij en wet hierbij stellen. Zoals het streven naar bijna 0-emissie in het uitvoeringsplan gewasbescherming.
  • Hoe vorm te geven aan de uitdaging om water zo te kunnen managen dat de kwaliteit en kwantiteit van de oogst geborgd blijft, op een economisch rendabele wijze.

Voor dit project wordt het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) uit de Oostpolder in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin). Op het bedrijf worden meerdere technieken & systemen, geïntegreerd in een totaal-bedrijfssysteem, onderzocht op bedrijfsschaal op basis waarvan agrariërs voor hun bedrijf de beste oplossing kunnen kiezen.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Pieter Vlaar, Business Development Manager.

Pieter Vlaar pasfoto

Pieter Vlaar

06 - 82 11 89 56

Logo AgriFood_TKI_kaal

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Agri & Food.
Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld

Meer nieuws

Druk bezochte Open middag Zoetwaterboeren

Verslag van de 3e Open dag Zoetwaterboeren in 2024.

90 Bodemmonsters in 1 dag

Deze week hebben we voor het project Zoetwaterboeren bodemmonsters genomen op een voor ons nieuwe, geautomatiseerde wijze.

Succesvolle open middag Zoetwaterboeren

Op 22 juni werd voor de tweede keer een open middag Zoetwaterboeren georganiseerd.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.