zoetwaterboeren

Home > Projecten > Zoetwaterboeren
Projectperiode 2022 tot en met

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. Hiervoor worden tools ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het individuele bedrijf. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Specifiek krijgen agrarisch ondernemers o.a. informatie en demonstraties aangereikt over de volgende onderwerpen:

  • Hoe om te gaan met overschotten aan water tijdens piekbuien die in toenemende mate optreden.
  • Hoe om te gaan met tekorten aan water in droge perioden en de daarbij optredende verdroging en verzilting
  • Hoe te zorgen voor de borging van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die maatschappij en wet hierbij stellen. Zoals het streven naar bijna 0-emissie in het uitvoeringsplan gewasbescherming.
  • Hoe vorm te geven aan de uitdaging om water zo te kunnen managen dat de kwaliteit en kwantiteit van de oogst geborgd blijft, op een economisch rendabele wijze.

onderzoek

Voor dit project wordt het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) uit de Oostpolder in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin). Op het bedrijf worden meerdere technieken & systemen, geïntegreerd in een totaal-bedrijfssysteem, onderzocht op bedrijfsschaal op basis waarvan agrariërs voor hun bedrijf de beste oplossing kunnen kiezen. In onderstaande figuur wordt de transitie weergeven die met het project wordt gerealiseerd.

Het project is op 1 januari 2022 gestart. Er is onder andere financiering verkregen van BO Akkerbouw, LTO Innovatiefonds en vanuit het TKI Agri & Food. Partners in het project zijn onder andere Hoeve Lotmeer, Greenport NHN, Vertify, WUR, Deltares en Pipelife.

 

meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.zoetwaterboeren.nl

Zoetwaterboeren
Logo's allen

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Vlaar, Business Development manager

Meer nieuws

Limiet aan inlaat zoetwater uit IJsselmeer

Zestien overheden rondom het IJsselmeer en het Markermeer hebben afspraken gemaakt over de waterinlaat in droge perioden. De meren zijn...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.