Groen op Zaad

Home > Projecten > Groen op Zaad

De aanleiding

De meeste efficiënte vorm van gewasbescherming is die van de zaadbehandeling, waarbij het zaad wordt behandeld of gecoat met een fungicide of een insecticide, om te voorkomen dat na het kiemen van het zaad het kiemplantje door een bodemschimmel of door insectenvraat wordt aangetast. Zaadbehandeling kan dus cruciaal zijn voor een gezonde start van de teelt.

Tegelijkertijd is het beschikbare pakket aan chemische zaadbehandelingsmiddelen in rap tempo aan het slinken, diverse middelen zijn al van de markt verdwenen en anderen staan ter discussie. Als er geen alternatieve oplossingen worden gevonden dan kunnen sommige teelten flink onder druk komen te staan en wellicht in Nederland zelfs niet meer mogelijk zijn.

Om op zoek te gaan naar effectieve biologische middelen en biostimulanten voor de zaadbehandeling heeft Vertify het initiatief genomen om samen met de zaadsector een meerjarig project op te zetten; ‘Groen op Zaad’.

Doelstelling

Dit project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, laag risico en biologische zaadbehandelingsmiddelen ter vervanging van de chemische gewasbeschermingsmiddelen die tot nu toe voornamelijk gebruikt worden waarbij ook gekeken wordt naar verschillende zaadbehandeling en toepassingstechnieken om de werking van de producten te optimaliseren.

BEoogde impact

Vermindering van afhankelijkheid van de chemische gewasbescherming draagt bij aan het realiseren van de ambitie dat in 2030 de land- en tuinbouw gebruik kan maken van robuuste teeltsystemen met nagenoeg geen emissies naar grond- en oppervlaktewater. Daarnaast maakt het de sector toekomstbestendig door voorbereid te zijn op de wegvallende middelen.

Beoogde aanpak

Dit project bestaat uit:

  1. Een gerichte inventarisatie van de wereldwijd beschikbare biologische en laag risico gbm die potentieel interessant zijn voor toepassing als zaadbehandeling
  2. Het opzetten en uitvoeren van een standaard toets systematiek op biotische en abiotische stress
  3. Het ontwikkelen van gewas/product specifieke coatings/coatingsmethodiek als de standaard coating niet voldoet of nadelige effecten kent.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Cor Oostingh, projectleider Glastuinbouw.

6 Cor Oostingh

Cor Oostingh

06 - 30 86 87 22

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving

Meer nieuws

Succesvolle negende editie Seed meets Technology achter de rug

Van 26 tot en met 28 september vond de negende editie van Seed meets Technology plaats in Zwaagdijk.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.