groen op zaad

Home > Projecten > Groen op zaad
Projectperiode 2021 tot en met 2024

De meeste efficiënte vorm van gewasbescherming is die van de zaadbehandeling, waarbij het zaad wordt behandeld of gecoat met een fungicide of een insecticide, om te voorkomen dat na het kiemen van het zaad het kiemplantje door een bodemschimmel of door insectenvraat wordt aangetast. Zaadbehandeling kan dus cruciaal zijn voor een gezonde start van de teelt.

Tegelijkertijd is het beschikbare pakket aan chemische zaadbehandelingsmiddelen in rap tempo aan het slinken, diverse middelen zijn al van de markt verdwenen en anderen staan ter discussie. Als er geen alternatieve oplossingen worden gevonden dan kunnen sommige teelten flink onder druk komen te staan en wellicht in Nederland zelfs niet meer mogelijk zijn.

Om op zoek te gaan naar effectieve biologische middelen en biostimulanten voor de zaadbehandeling heeft Vertify het initiatief genomen om samen met de zaadsector een meerjarig project op te zetten; ‘Groen op Zaad’.

onderzoek

Er is een indrukwekkend consortium van 18 bedrijven uit de zaadindustrie opgezet om dit gezamenlijke belang aan te pakken. Het project is een PPS (publiek private samenwerking), waarin de afzonderlijke bedrijven en het ministerie van LNV investeren. Een groot deel van de zaadsector is vertegenwoordigd in het consortium en Plantum is penvoerder van het project.

Vertify zal na een brede, wereldwijde inventarisatie van mogelijk interessante stoffen en producten de komende jaren talloze producten gaan toetsen op groeibevordering en bestrijding van ziekten en plagen, om ook voor de toekomst de bestrijding van ziekten en plagen en een gezonde weggroei te borgen.

tussentijdse rapportage

Het eerste jaar van dit project is ondanks alle tegenslagen toch goed verlopen en de gestelde doelen van WP1 en WP2 zijn wel gehaald. Het feit dat zowel de projectleider als de junior onderzoeker  het project na 6 maanden hebben verlaten heeft voor extra werk gezorgd. Dit had tot gevolg dat een nieuwe projectleider en onderzoeker ingewerkt moesten worden. Dit heeft helaas wel wat tijd gekost waardoor het praktische onderzoekwerk wat vertraging heeft opgelopen.

Doelen WP 1

Er is een wereldwijde inventarisatie gedaan  voor laag risico en biologische groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten waarmee twee lijsten zijn gecreëerd met zoveel mogelijk informatie over Groene gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en voor Biostimulanten. Tevens heeft de middelen expert groep (MEG) een shortlist gemaakt voor GBM die gebruikt zijn in de eerste experimenten in Werkpakket 2. Daarnaast is er een voorlopig rapport geschreven over de toepassing van GBM en Biostimulanten middelen op zaad.

Doelen WP 2

Er is een begin gemaakt met het opzetten en uitvoeren van bio toets-systematiek. Sla Rhizoctonia is als eerste combinatie gewas pathogeen genomen waarvoor een test methodiek is uitgewerkt. De eerste tranche proeven in de eerste toetslaag zijn uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan de validatie van deze test methodiek voor sla rhizoctonia.

Daarnaast worden nieuwe testmethodieken uitgewerkt voor spinazie pythium en bieten pythium.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Oostingh, projectleider glastuinbouw Zwaagdijk

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.