Effecten van nutrienten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

Home > Projecten > Effecten van nutrienten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders

De aanleiding

Het chemische middelenpakket krimpt. In de tuinbouw wordt daarom al jaren gezocht naar alternatieven voor gewasbescherming. Een van de onderzochte alternatieven is het verhogen van de plantweerbaarheid via voeding. Voeding speelt een cruciale rol in de groei van de plant, maar ook in het afweersysteem. Hierom is er een onderzoek gestart naar de effecten van het verlagen van de stikstofgift op de plantweerbaarheid.

Doelstelling

Het doel van dit project is, middels gerichte sturing van plantenvoeding/nutriënten, het verhogen van de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen zonder verstoring van de biologische bestrijders.

BEoogde impact

Beoogde resultaten zijn: Specifieke kennis over de effecten van nutriënten/voedingsaanbod op: gevoeligheid voor ziekten, plagen en effectiviteit van biologische bestrijders; geïnduceerde plantweerbaarheid: celwandversterking  en plantenstoffen voor de plantenafweer en plantenstoffen die als voeding voor schimmels, plagen en biologische bestrijders dienen; kennis ten aanzien van de effecten van aanpassing nutriëntenaanbod op gewasgroei en –ontwikkeling; handvatten om de plantbalans te beïnvloeden via de bemesting; parameters die gebruikt kunnen worden om het nutriënten-aanbod doeltreffend te kunnen bewaken. Voor telers draagt dit project extra bouwstenen aan die zij kunnen inzetten in het robuuster maken van een weerbaar teeltsysteem

Beoogde aanpak

Het project bestaat uit vijf werkpakketten.

  1. Kennisinventarisatie middels literatuurstudie en inventarisatie van kennis en ervaringen telers, adviseurs en bedrijven met als afsluiting een kennisinteractie tussen onderzoekers, adviseurs en telers.
  2. Proof of principle stikstof vervolgens Proof of principle andere nutriënten
  3. Opschalingsproeven op plagen en natuurlijke vijanden
  4. Opschalingsproeven op plantpathogene schimmels
  5. Implementatie resultaten

Er zijn meerdere pilotgewassen: paprika, komkommer, chrysant en gerbera (evt. Kalanchoe). De resultaten worden breed gedeeld en vertaald naar de gehele glastuinbouw. Het is een eerste stap in de fundamentele aanpak naar kennis over relatie nutriënten en plantweerbaarheid. Dit onderzoek kan een belangrijke basis vormen naar de toekomst om te komen tot een robuust weer teeltsysteem.

 

Bekijk hier de status update van oktober 2022.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jeroen Sanders, projectleider Glastuinbouw Naaldwijk.

8 Jeroen Sanders

Jeroen Sanders

06 - 22 74 19 75

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.