Effect van nutriënten op plantweerbaarheid

In de glastuinbouw zal het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verminderen. Het is om die reden dat het verhogen van de plantweerbaarheid tegen deze ziekten en plagen steeds belangrijker wordt. De plantweerbaarheid loopt via meerdere processen waar nutriënten een belangrijke rol in spelen. In de glastuinbouw worden in veel teelten een ruime hoeveelheid nutriënten gegeven zodat de productie van het gewas optimaal is. Echter is er literatuur bekend waarin wordt aangetoond dat een verhoogde aanbod van verschillende nutriënten resulteert in een hogere plaag- en ziektedruk. Het verlagen van deze nutriënten kan weer invloed hebben op de productie van het gewas.

In 2021 is samen met Glastuinbouw Nederland, gewascoöperaties komkommer, paprika, gerbera en chysant, Stichting Kennis in je Kas, Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw, Normec Groen Agro Control,  Koppert, Van Iperen, SCFF en Topsector Tuinbouw & Uitgansmateriaal het TKI project ‘Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders’ gestart. In kader van dit project zijn in verschillende teelten de effecten van een verlaagde hoeveelheid stikstof (nitraat) op de productie en vatbaarheid voor ziekten en plagen onderzocht. Ook is het toevoegen van Silicium aan de voeding hierin meegenomen.

In week 9 is werkpakket 5 gestart waarvoor in twee afdelingen komkommers worden geteeld. In de ene afdeling worden komkommers geteeld volgens praktijkstandaarden. In de andere afdeling worden komkommers geteeld middels een dynamische stikstofgift. Deze afdeling zal altijd lager zitten in stikstof maar er mogen geen grote productieverschillen waar te nemen zijn tussen de afdelingen. Wanneer de stikstofverschillen zijn ingebouwd worden er verschillende ziekten en plagen in de afdelingen geïntroduceerd en de ontwikkeling hiervan gemonitord. Ook worden er in deze proef tellingen gedaan op aantallen natuurlijke vijanden om zo ook de effecten van een verlaagde stikstofgift op deze natuurlijke vijanden te monitoren.

In het kader van werkpakket 5 start in week 14 een soortgelijke proef met een gerbera gewas. Ook hier wordt in twee afdelingen verschil gemaakt in de hoeveelheid stikstof en worden de ziekten, plagen en natuurlijke vijanden gemonitord.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Terugblik Waterdag 2024

Terugblik op de Waterdag 2024.

Column; Beduvelen

Columnist Pieter Vlaar schrijft zijn frustratie van zich af met deze keer een column over 'beduvelen'.

Eten we morgen nog Nederlandse sla?

De Nederlandse slatelers slaan alarm want eten we morgen nog Nederlandse sla?