digital farming

Home > Projecten > Digital Farming
Projectperiode 2021 tot en met 2023

In het project ‘Digital Farming NHN’ worden drie digitale concepten voor de precisielandbouw
doorontwikkeld die nu door corona dreigen stil te vallen. Het betreft de doorontwikkeling van systemen
voor precisieverspuiting van basis- en overbemesting, precisieverspuiting van
gewasbeschermingsmiddelen en precisieverspuiting van onkruidbestrijdingsmiddelen. Met deze
systemen is het (verwachte) resultaat dat het mogelijk wordt gemaakt om plantgericht te spuiten. Hierdoor kan met fors minder kunstmest,
gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen geteeld worden. Emissies van schadelijke
stoffen naar bodem, water en lucht worden hiermee sterk gereduceerd. Tegelijkertijd worden ook de
opbrengsten verhoogd omdat de planten sterker en gezonder groeien waardoor minder uitval optreedt.

Het doel is een integraal systeem te ontwikkelen voor spuittoepassingen waarbij realtime en in één werkgang per plantje de juiste hoeveelheid middelen (basis- en overbemesting, gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen) wordt afgegeven.

onderzoek

Het project wordt uitgevoerd door 9 partijen: 2 telers die met hun praktijkkennis de vereiste input zullen
leveren over de werking van de precisiesystemen en die deze in hun teeltactiviteiten zullen
implementeren, 3 technische- en adviesbedrijven die met hen alle onderdelen van deze systemen zullen
doorontwikkelen en integreren inclusief de teeltinstructies, 2 kennisinstellingen die hen zullen
ondersteunen op big data, robotica en plant- en bodemonderzoek. Greenport NHN is penvoerder. LTO
Noord verzorgt het programmamanagement.
De samenwerkingspartijen geven hiermee de digitale innovaties, de technologische ontwikkeling, en het
onderzoek in de precisielandbouw een sterke impuls en dragen daarmee bij aan de duurzame
versterking van Nederland in het algemeen en Noord-Holland Noord in het bijzonder.

tussenstand

Een film van de beelden van de camera's op de trekkerspuit van Stef Ruijter. Met deze snelheid moeten de algoritmes straks gaan werken.

documentaireserie

In een documentaireserie vertellen diverse deelnemers over hun verwachtingen, ervaringen en problemen binnen het project. In de video hieronder is deel II genaamd 'Dataverwerking'te zien.

Bekijk via deze link deel I waarin diverse deelnemers vertellen over hun ervaringen binnen het project. In dit deel ‘De Uitdaging’ komt onder andere collega Pieter Vlaar aan het woord.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Vlaar, Business Development manager

efro vlag
react

‘Europa investeert in de toekomst. Dit project komt mede tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie’

cav_agrotheek
Greenport NHN
Inholland
Logo BBLeap
LTO Noord
Ruiter Wever
Sturm-jacobs
VERTIFY logo green rgb Vfinal01 HR

Meer nieuws

Kennisdag Smart Farming 10-03-2022

Op 10 maart vond de 2e Kennisdag Smart Farming bij Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf plaats.

Digital farming NHN

De agribusiness staat voor grote opgaven in de transitie naar een duurzame landbouw. Precisielandbouw is een van de oplossingsrichtingen. Door…

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.