TKI Bollen@bodem & Aaltjes: integraal aangepakt

Home > Projecten > Bollen@Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt

De aanleiding

Binnen de teelt van bloembollen is een start gemaakt met een systeemsprong waarbij opkweek van schoon virusvrij uitgangsmateriaal onder bedekte optimale omstandigheden het uitgangspunt is (Vitale teelt 2030). Om deze systeemsprong compleet te maken moeten we ook de stappen daarna verduurzamen, dus de teelt in de vollegrond. Het uitgangsmateriaal dat uit de bedekte teelt komt, zal uiteindelijk toch nog 1 of 2 jaar buiten afgeteeld moeten worden. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij is dan de bodemkwaliteit met de bijbebehorende knelpunten. In de knelpuntenanalyse zoals die in november 2020 is opgesteld door de bloembollensector (o.l.v.) KAVB en Vertify, met medewerking van het Sectorplatform Bloembollen), staan aaltjes in de op 3 van de belangrijkste knelpunten voor de bloembollen sector.

Doelstelling

Doel van dit project is een methodiek te ontwikkelen waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. Daarvoor wordt aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing stengelaaltjes (inundatie op zware grond) en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld uit de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer), geïmplementeerd.

BEoogde impact

Door beschikbare data te delen, kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector.

Beoogde aanpak

WUR werkt voor de ontwikkeling van de methodiek samen met pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR), telers, adviseurs en onderwijs. Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo worden over de nieuwe methodiek onder meer workshops en digitale lesmodules ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Wageningen Universiteit.

Contactpersonen

Wil je meer weten over ons dit project? Neem dan contact op met deze contactpersonen.

3 Frank Kreuk

Frank Kreuk

06-10 29 72 63

Arjan Mager

Arjan Mager

06-57 03 21 88

11 Henk de Vries

Henk de Vries

06-53 71 43 16

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving

Meer nieuws

Bodemkwaliteitsplan om aaltjes het hoofd te bieden

In het project Bollen@Bodem&Aaltjes is het doel om kennis en instrumenten te leveren om de kwaliteit van eigen en huurpercelen...

Update project Bollen@Bodem&Aaltjes: integraal aangepakt

Voor een duurzamere bollenteelt, is niet alleen gezond uitgangsmateriaal nodig, maar ook een gezonde bodem. Daarvoor is integraal bodembeheer essentieel,...

Thema ‘Virus’ op Open Dag Tulp leeft vooral dit jaar

Hoe kunnen we grip krijgen op virus in tulp?

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.