PPS Naar een duurzame koolteelt II

Home > Projecten > PPS Naar een duurzame koolteelt II
Projectperiode 2020 tot en met 2022

2020 is het project Naar een duurzame koolteelt-2 gestart. Dit project richt zich op het, op duurzame wijze beheersen, van de plagen koolmot en trips in de sluitkool en in de spruitkool. Voor het beheersen van koolmot richten we ons dit jaar op kennisontwikkeling en op effectiviteitsproeven van middelen tegen koolmot.

In het project proberen we inzicht te krijgen in de overwinteringsmogelijkheden van de koolmot in Nederland door:

  1. Op risicoplaatsen de koolmot te monitoren op plaatsen waarvan verwacht wordt dat de koolmot daar overwintert
  2. De DNA van koolmot in Nederland te vergelijken met de DNA van andere Europese landen. Bij overeenkomstige DNA van koolmot uit Zuid Europa, is de kans zeer groot dat de koolmot door middel van windmigratie vanuit het zuiden wordt aangevoerd.

Met de kennis over de oorsprong van de eerste koolmotten per teeltjaar in Nederland kunnen we beter invulling geven aan het beheersen van koolmot met behulp van verwarringsferomoon.

Trips

Kennisontwikkelingsproeven voor trips richten zich op het bepalen van het moment van invliegen van trips en op het moment van het ontstaan van schade. Hiermee kregen we meer inzicht in het juiste start moment voor het nemen van correctie maatregelen. Daarnaast richten we het onderzoek ook op het beter benutten van natuurlijke vijanden bij het beheersen van trips.

wat zijn de resultaten in 2021?

  1. Optimalisatie feromoon koolmot i.s.m. Pherobank op drie locaties in Nederland.
  2. DNA onderzoek trips in de kool vs trips op vangplaten (monitoring) i.s.m. UvA op drie locaties in Nederland.
  3. DNA onderzoek trips in de kool vs trips op vangplaten (monitoring) i.s.m. UvA op drie locaties in Nederland.
  4. Vergelijking effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen trips spruit- en sluitkool op twee locaties in Nederland in samenwerking met partners.
  5. Bemonstering tweejarig perceel waarbij natuurlijke vijanden in de bodem, op de bodem en in de plant gestimuleerd worden door verschillende bemesting. Nulmeting start onderzoek 3-jarig perceel op dezelfde wijze in samenwerking met UvA en IPM Impact.
  6. Inzet roofmijt en eitjes gaasvlieg in spruitkool proef tegen trips in samenwerking met Koppert. Testen toepassing eitjes gaasvlieg met trekkerspuit.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabel Conijn, Projectleider Vollegrondsgroenten.

logo banner TKI DKT2

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.