TKI Grondige aanpak Bodemplagen

Home > Projecten > TKI Grondige aanpak Bodemplagen

De aanleiding

Het streven naar een verduurzamingsslag richting kringlooplandbouw betekent minder en gerichtere inzet van pesticiden, meer groenbemesterteelt en minder intensieve grondbewerking om daarmee CO2 vast te leggen en het bodemleven te verbeteren. Deze maatregelen werken echter populatieopbouw van een aantal bodemplagen in de hand zoals ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten. Deze zijn gerelateerd aan bodemkwaliteit, of aan landhuur en -ruil met veehouders voor akkerbouw- en bollenteelt. Een toekomstbestendige aanpak van deze bodemplagen vraagt om nieuwe plaagbeheersingsconcepten. Over veel bodemplagen is onvoldoende kwantitatieve, recente en lokaal (Nederland) relevante informatie beschikbaar; een grondige inhaalslag is nodig, om de toekomstbestendige plaagbeheersingsconcepten gestalte te geven.

Doelstelling

De ambitie van deze publiek-private samenwerking is om voor vier belangrijke bodemplagen – ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten – toekomstbestendige plaagbeheersingsconcepten gestalte te geven.

beoogde impact

Schema telerspraktijk

Beoogde aanpak

Het perceel – inventariseren & voorspellen

 • Wat maakt een bepaald perceel schadelijk?
 • Hoe krijg ik grip op schadelijke populatieniveaus?

De bodemplagen - biologie, gedrag & signalering

 • Wat zijn in biologie en gedrag van de plaagsoorten (alternatieve) aangrijpingspunten voor beheersing?
 • Wat is een goede timing van de maatregelen (voorspellen en beheersen)?
 • Hoe effectief zijn de maatregelen voor de betreffende plagen en specifieke soorten, als stap in een gestapelde aanpak?

De aanpak: maatregelen (methoden & producten)

 • Maatregelen t.a.v. teeltinrichting en teeltmaatregelen die aangrijpen op de populatieomvang van bodemplagen
 • Inzet van biologische bestrijding(smiddelen) en low-impactmiddelen
 • Reductie van middelengebruik en gerichte(re) toediening van middelen

De praktijk: input & validatie

 • Inventarisatie situaties en ervaringen
 • Delen stand van kennis vanuit werkpakketten 1 t/m 3

Contactpersonen

Wil je meer weten over ons dit project? Neem dan contact op met deze contactpersonen.

Arjan Mager

Arjan Mager

06 - 57 03 21 88

3 Frank Kreuk

Frank Kreuk

06-10 29 72 63

Jeffrey

Jeffrey Mul

06 - 10 77 74 54

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Agri & Food.
Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Percelen gezocht voor onderzoek naar ritnaalden

Voor het uitvoeren van het onderzoek naar goede maatregelen om ritnaaldpopulaties onder de schadegrens te krijgen zijn we op zoek...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.