TKI Duurzame beheersing onkruiden

Home > Projecten > TKI Duurzame beheersing onkruiden

De aanleiding

De bloembollen sector kent vele uitdagingen om naar een duurzame en vitale teelt te komen, zeker als het gaat om de beheersing van virusziekten. Een groot scala aan verschillende virussen kunnen bloembolgewassen infecteren en schade veroorzaken. Het is van groot belang om de teelt met gezond gewas te beginnen met gezond uitgangsmateriaal, een onderwerp wat al aandacht krijgt in o.a. de kennisimpuls Groene Gewasbescherming. Toch kunnen ook in de kas planten besmet raken met virussen of later op het veld wanneer de teelt wordt doorgezet met door vectoren overgedragen virussen.

Doelstelling

Het doel van het project is het verminderen van de afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen door met behoud van productie en kwaliteit van de te telen gewassen op duurzame wijze de onkruiddruk te verlagen en de druk van onkruiden beter te beheersen. Dit is belangrijk aangezien er in de toekomst als gevolg van ongewenste emissies naar het milieu, politiek maatschappelijke druk én uitdagingen in de registraties van herbiciden minder chemische herbiciden beschikbaar zullen zijn.

BEoogde impact

De onkruidbestrijding van morgen en overmorgen ziet er anders uit dan die van vandaag. Deze PPS is bedoeld om oplossingen te realiseren die passen in de onkruidbestrijding van vandaag, morgen en overmorgen. Binnen dit project is de vervanging van glyfosaat een belangrijk subdoel, gezien de huidige sectorbrede afhankelijkheid van glyfosaat enerzijds en de onzekere toekomst van deze werkzame stof anderzijds.

Beoogde aanpak

Het project is verdeeld in verschillende werkpakketten en gewassen. De activiteiten zijn verdeeld in een aantal werkpakketten:

  1. Alternatieve low risk middelen voor onkruidbeheersing. Denk aan vetzuren of geconcentreerde meststoffen. Denk ook aan onkruidbestrijding in een NKG teelt systeem (niet kerende grondbewerking).
  2. Toepassing van Mulch strategieën, compost, mechanische en fysische bestrijdingsmethodieken. Denk bij mulch of compost aan het aanbrengen van een voor onkruid verstikkende laag of aan ‘onderplanten’. Denk bij mechanisch aan innovatieve schoffeltechnieken.
  3. Digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid te meten. Denk daarbij aan scantechnieken die helpen om de nieuwe generatie groene herbiciden qua timing en dosering gerichter en effectiever toe te passen
  4. Toepasbaarheid van extracellulair zelf-DNA. Deze techniek is erop gebaseerd dat DNA dat vrijkomt bij de afbraak van planten groeiremming kan veroorzaken bij dezelfde planten. Onkruid met onkruid bestrijden dus.

Er wordt gewerkt in de volgende gewassen;

  • Akkerbouw: Suikerbieten, aardappelen
  • Bloembollen: tulp, lelie
  • Glastuinbouw: lelie, cymbidium
  • Melkveehouderij; graslandvernieuwing.

Contactpersonen

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met deze contactpersonen.

3 Frank Kreuk

Frank Kreuk

06-10 29 72 63

Jeffrey

Jeffrey Mul

06 - 10 77 74 54

logo_topsectortuinbouw

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.”

Meer nieuws

Open dag over tulpengalmijt en integrale gewasaanpak trekt veel belangstelling

Hoe krijg je als bollenteler de tulpengalmijt onder controle? En welke rol speelt de Integrale Gewas Aanpak hierin?

Meer projecten

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.