Teelt van Chinese kool en kruiden op water naar de praktijk

Home > Projecten > Teelt van Chinese kool en kruiden op water naar de praktijk
Projectperiode 1 feb 2017 - 31 dec 2019

Vertify werkt samen met Tuinderij Bevelander aan het project ‘Teelt van Chinese kool en fijne kruiden op water naar de praktijk’. Voor telers van bladgewassen en kruiden, waaronder Tuinderij Bevelander, vormen hogere markteisen ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van de productie een grote uitdaging. Supermarkten, groentesnijderijen, service providers en andere afzetorganisaties zijn steeds meer op zoek naar leveranciers welke aan hogere leveringsvoorwaarden kunnen voldoen op het gebied van duurzaamheid (people, planet en profit). De eisen die afnemers aan het product respectievelijk de productiewijze stellen worden steeds meer aangescherpt.

Tuinderij Bevelander is een groeiend bedrijf uit Achthuizen (Goeree Overflakkee) dat zich specialiseert in het telen van Chinese kool en fijne kruiden op zo’n 100 hectare landbouwgrond. Chinese kool en fijne kruiden worden in hun groei sterk belemmerd door onkruiden, insecten en (bodem)schimmels. Hierdoor is het nodig om chemische gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Daarnaast zijn kunstmeststoffen noodzakelijk voor een kwalitatief goed product. De marktsituatie dwingt tuinbouwbedrijven tot een grootschalige productie (verlagen kostprijs) en dit betekent een intensief grondgebruik, ook in de regio Achthuizen. Als gevolg daarvan verschralen teeltgronden en is de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ongewenst hoog en de huidige methodiek van telen om de productie verder te verduurzamen zijn beperkt. De traditionele teeltwijze heeft wat dat betreft haar grenzen bereikt.

 

teelt op water2

Middels dit project wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen, beproeven en demonstreren van een teeltsysteem waarin fijne kruiden en Chinese kool op water worden  geteeld. Het teeltsysteem bestaat uit 1 hectare met negen bassins met vijverfolie gevuld met een 30 centimeter diepe voedingsoplossing. Op de voedingsoplossing worden drijvers gelegd waarin de jonge planten worden geplaatst die vervolgens een wortelstelsel in de voedingsoplossing ontwikkelen met hun wortels in het water hangen. Uit onderzoek binnen het veelomvattende project “Teelt de Grond uit” van Vertify  en Wageningen UR/PPO is gebleken dat veel kruiden en koolsoorten goed gedijen op watercultuur. Desalniettemin betreft het een investering in een nieuwe teelttechniek waarmee op praktijkschaal nog weinig ervaring is opgedaan. Het betreft een teeltsysteem met hoge innovatiegraad. Doelstelling van het project is om in de teelt van Chinese kool en fijne kruiden een flink sprong in duurzaamheid te maken zodat aan toekomstige marktwensen en regelgeving voldaan kan worden.

Dit levert de volgende voordelen op:

 • Residuvrij telen
 • Emissie arm telen
 • Betere sturing en monitoring teelt
 • Efficiënter omgaan met water en voedingsstoffen
 • Minder ruimte nodig, geen vruchtwisseling teeltgronden
 • Verhoging oogstpercentage, geen paden of akkerranden
 • Verregaande mogelijkheid tot automatisering
 • Minder ziekte- en plaagproblemen (bv. slakken en onkruid)
 • Meer oogst- en leveringszekerheid
 • Schoon product
 • Nieuwe marktconcepten mogelijk
 • Verbetering arbeidsomstandigheden

Deze aspecten resulteren in de mogelijkheid tot een meerwaarde strategie en indirect nieuwe marktconcepten en verdienmodellen in plaats van een kostenreductiestrategie. Daarnaast kunnen productierisico’s als het weer en ziekten en plagen veel beter beheerd worden, waarmee de positie van de primaire tuinder in de handelsketen sterker zal worden. Het belangrijkste voordeel is dat geen emissie plaatsvindt van nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen naar de bodem en oppervlaktewater.

Het project kan worden gezien als een proeftuin voor teelt op water in de Provincie Zuid-Holland. De investering kan een voorbeeld zijn voor andere telers. Daarmee krijgt de gewenste veranderaanpak van Provincie Zuid-Holland gestalte. Niet voor niets in de ondertitel van deze aanvraag ‘Provincie Zuid-Holland als voorbeeld voor duurzaam, sterk en toekomstbestendig telen van groenten’. Het project is ambitieus en kan worden gezien als een flinke sprong in duurzaamheid die in korte tijd gemaakt gaat worden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabel Conijn, Projectleider Vollegrondsgroenten.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.