Bio4Safe

Home > Projecten > Bio4Safe
Projectperiode 1 aug 2017 - 31 jan 2021

Vertify en Stichting Noordzeeboerderij maken deel uit van het Bio4Safe-project, dat is gestart op 1 augustus 2017 en dat gecoördineerd wordt vanuit het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Samen met partners uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, test het project de rol van biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren in de praktijk om het nutriënten- en waterverbruik in de tuinbouw significant terug te dringen.

De 2 Zeeën regio (kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal) staat bekend om haar intensieve tuinbouw, die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen hebben als doel de waterkwaliteit te beschermen door stikstof- en fosforuitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water. Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen.

Doelstelling

Dit project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën), die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de plantkwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% te verminderen, afhankelijk van het gewas.

Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten in de drie landen om zo diverse doelgroepen te bereiken. Verder zal ook gefocust worden op het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de 2 Zeeën regio te creëren.

Vandaag heeft elke lidstaat zijn eigen regelgeving betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020 zal de EU een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de verhandeling van biostimulanten, maar het blijft onduidelijk hoe positieve effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik best  gekwantificeerd worden. Met dit project willen we daarom ook een gestandaardiseerd protocol uitwerken dat geaccrediteerde laboratoria kunnen gebruiken om biostimulanten objectief te evalueren.

Vertify, met haar jarenlange ervaring in Nederlandse agrarische sector, bundelt de krachten met Stichting Noordzeeboerderij, het aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector. Verder bestaat het consortium uit partners uit België (Proefcentrum voor Sierteelt en CropFit Universiteit Gent), Frankrijk (ISA Lille en Pôle Légumes) en Engeland (NIAB EMR en Dove Associates). De partners zullen jaarlijks overleggen met diverse relevante organisaties, zoals meststoffenfabrikanten, belangenorganisaties, producenten van biostimulanten, overheden en onderzoeksinstellingen, uit de vier landen. Door de complementaire kennis en verschillende doelgroepen van de partners, waarborgt het project een brede kennisverspreiding in de tuinbouwsector.

Het Bio4safe-project loopt gedurende vier jaar en wordt gesubsidieerd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Programma.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Blind, Projectleider Teelt op Water en Bedekte teelten.

Logo's Bio4safe

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.