Bean me up!

Home > Projecten > Bean me up!

De aanleiding

Duurzaam. Klimaatneutraal. Regionaal cyclisch. De agribusiness staat voor grote opgaven in de transitie naar een duurzame landbouw. Het CO2- en emissieneutraal vormgeven van de gehele keten vergt andere productiemethodieken en kortere ketens. Die kunnen alleen worden ontwikkeld als er ook een positieve businesscase voor alle ketenpartners uit voortkomt. De voedselverwerkende industrie is een van de schakels in deze keten.

Er zijn volop marktkansen voor eiwitrijke gewassen vanwege de toenemende roep om verantwoord, lokaal geproduceerd eiwit. Zo liggen er op korte termijn kansen bij de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie en de sterk groeiende markt van veganistische, vegetarische en flexitarische producten.

Nieuwe rassen en een betere kennis omtrent de teelt en de juiste plaats in de vruchtopvolging kunnen leiden tot een economisch interessante teelt en een verbreding van het bouwplan. Niet in de laatste plaats omdat peulvruchten als vlinderbloemigen positief doorwerken in de kwaliteit (biodiversiteit) van de bodem. Het laten groeien van de kansen voor peulvruchten sluit ook aan bij de eisen vanuit de Europese unie tot een verbreding van de teeltplannen en past bij de ingezette vergroeningsambities.

Doelstelling

Hogeschool Inholland (penvoerder) en de samenwerkingspartners geven met het project Bean me up! de (proces)technologische en applicatieve ontwikkeling van de veldboonketen een sterke impuls en dragen daarmee bij aan de duurzame versterking van de regio. Daarnaast wordt een stevige bijdrage geleverd aan de beleidsambities om te komen tot een regionaal sluitende kringlooplandbouw..

BEoogde impact

Nieuwe rassen en een betere kennis omtrent de teelt en de juiste plaats in de vruchtopvolging kunnen leiden tot een economisch interessante teelt en een verbreding van het bouwplan. Niet in de laatste plaats omdat peulvruchten als vlinderbloemigen positief doorwerken in de kwaliteit (biodiversiteit) van de bodem. Het laten groeien van de kansen voor peulvruchten sluit ook aan bij de eisen vanuit de Europese unie tot een verbreding van de teeltplannen en past bij de ingezette vergroeningsambities.

Beoogde aanpak

De activiteiten die de partners in het project uitvoeren, zijn geclusterd in vijf werkpakketten. Daarbij onderzoeken ze de veldboonextractie en -applicatie en het verdienmodel bakery (WP1), de veldboonextractie en -applicatie en het verdienmodel non-bakery (WP2), het verdienmodel van de veldboonteelt (WP3) en het vermarktingsmodel van de veldboon (WP4). Het laatste werkpakket (WP5) bestaat uit de projectaansturing en -administratie. De onderzoekers van Health & Food zijn de trekker van werkpakket 2 en 5. Werkpakket 1 wordt getrokken door NMK-Esbaco en Donny Craves die, samen met Inholland studenten Food Commerce & Technology, al druk bezig zijn met het verwerken van veldbonen in hun bakkerijproducten (zowel B2C als B2B). Docent-onderzoekers van Inholland, studenten van de Universiteit van Amsterdam en ook docenten en studenten van Clusius College gaan hierin participeren.

Binnen WP2 doen we procestechnologisch onderzoek en ontwikkeling naar de extractie, productie, applicatie, formulering en sensoriek van plantaardig eiwit uit bonen ten bate van verschillende voedingsproducten zoals zuivelvervangers. De bedrijven Biorefinery SolutionsWillicroft en Donny Craves zijn hierin partij. In werkpakket 3 wordt de teelt geoptimaliseerd en doorontwikkeld zodat telers, te beginnen in de gebieden rondom de Metropoolregio Amsterdam, zoals Noord-Holland Noord, er economisch haalbaar uitvoering aan kunnen geven. Vertify en CAV Agrotheek spelen hierin een belangrijke rol. In werkpakket 4 is Fresh Monkeys een belangrijke speler, zij zijn met Donny Craves en Willicroft goed in de marketing, storytelling en business communicatie en worden hierin ondersteund door de Universiteit van Amsterdam. De communicatie overall hoort thuis bij WP5, waarin ook de administratie, opstart, uitvoering en afronding conform projectplan en projectbegroting zijn ondergebracht.

Meer weten

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Pieter Vlaar, Business Development Manager.

28 Pieter Vlaar

Pieter Vlaar

06-82 11 89 56

efro vlag

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.