Conclusies effecten tegen vuur in tulp

De tulpensector wordt, net als andere sectoren, geconfronteerd met strenger wordende eisen vanuit de afnemers, toenemende wet- en regelgeving en een steeds beperkter middelenpakket om de toenemende ziekteproblematiek te lijf te gaan.
Het project ‘De Groene Tulp’ heeft als doelstelling om minder afhankelijk te zijn van chemische producten. Het project richt zich op diverse onderdelen om de teelt te optimaliseren. Een onderdeel daarvan is het voorkomen/beperken van de gevreesde schimmelziekte Botrytis tulipae (vuur). Diverse spuitschema’s/strategieën zijn de afgelopen 3 jaar getest op effectiviteit/weerbaarheid tegen vuur in tulp.
Na 3 jaar onderzoek kunnen de volgende conclusies opgemaakt worden:

  • De geïntegreerde behandelingen hebben onder soms lastige omstandigheden goed voldaan. Bij de behandelingen met alleen groene producten is veelal werking aangetoond maar deze presteerden wel minder dan de geïntegreerde behandelingen.
  • Het BOS-systeem (beslissing ondersteunend systeem) was effectief tegen Botrytis tulipae maar minder effectief dan het praktijkschema. Het aantal milieubelastingspunten werd bij deze strategie met 80% verlaagd.
  • De volledig biologische behandelingen waren niet effectief tegen Botrytis tulipae wat leidde tot om en nabij 20% opbrengstreductie.

Botrytis II