Limiet aan inlaat zoetwater uit ijsselmeer

Zestien overheden rondom het IJsselmeer en het Markermeer hebben afspraken gemaakt over de waterinlaat in droge perioden. De meren zijn een belangrijke zoetwaterbron voor het vasteland, als drinkwatervoorziening, maar ook voor de landbouw. Daaraan worden straks limieten gesteld. In het project 'Zoetwaterboeren' onderzoekt Vertify efficiënte vormen van beregenen en  een goed bodembeheer. Lees het artikel in de Nieuwe Oogst.