Waterdag 2022 in teken van speerpunten voor duurzaam omgaan met water

Home > Actueel > Waterdag 2022 in teken van speerpunten voor duurzaam omgaan met water

Vandaag, woensdag 29 juni, vond in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk de Waterdag plaats. Een grote groep telers en anderen belangstellenden uit de sector is bijgepraat over onderzoek en innovaties op het gebied van water en glastuinbouw. De Waterdag werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Vertify en het WHC. De deelnemers waren enthousiast over het geboden programma. Met ongeveer tachtig bezoekers kan de middag ook in kwantitatief opzicht succesvol worden genoemd.

Duurzaam omgaan met water was een belangrijk thema van de middag. Plenair werd toegelicht dat dit onder te verdelen is in drie belangrijke speerpunten: de beschikbaarheid van goed gietwater, de waterkwaliteit om de kas en als derde de waterkwaliteit in de kas. Panelleden gaven hun mening over duurzaam omgaan met water in de glastuinbouw en hoe hier, verder aan kan worden gewerkt. Tevens is in diverse workshops een aantal van de lopende ontwikkelingen met betrekking tot bovengenoemde speerpunten aan de orde gekomen.

Waterkwaliteit in de kas
De waterkwaliteit in de kas vraagt de nodige aandacht. Naarmate er meer water wordt hergebruikt in de kas en naarmate er minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn, is optimalisatie van de waterkwaliteit van belang. Monitoring van de waterkwaliteit en tijdig sturen is van belang, ook voor een weerbaar gewas en een goede werking van gewasbeschermingsmiddelen.

Waterkwaliteit om de kas

Een ander speerpunt was de waterkwaliteit om de kas. De glastuinbouw heeft de wettelijke plicht om zoveel mogelijk te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen terecht komen in de  sloten en in het grondwater. Het gevaar van opeenstapeling van restanten gewasbeschermingsmiddelen in de sloten is benoemd. Tevens is inzicht gegeven in hoe je als teler zicht kan krijgen op de waterkwaliteit in de directe omgeving. Oplossingsrichtingen zijn benoemd om te werken aan een verdere verbetering van de waterkwaliteit in de omgeving.

Beschikbaarheid goed gietwater
Tot slot kwam de beschikbaarheid van goed gietwater aan de orde. Een goede kwaliteit gietwater is niet alleen belangrijk voor de teelt zelf, maar ook om duurzaam te kunnen telen en emissie zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder goed gietwater kan er minder worden hergebruikt en is meer doorspoeling noodzakelijk. De beschikbaarheid van goed gietwater staat onder druk. In diverse projecten wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen.

Glastuinbouw Waterproof

De speerpunten waterkwaliteit in de kas, waterkwaliteit om de kas, en beschikbaarheid goed gietwater zijn tevens de belangrijkste onderzoekslijnen van Glastuinbouw Waterproof. Glastuinbouw Waterproof is het innovatieprogramma Water van Stichting Kennis in Je Kas.

Margreet Schoenmakers

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...