Uireka insectenonderzoek boekt vooruitgang

Uit een artikel in Vd Grond uit december 2021 is onder auspiciën van de Uireka-onderzoekgroep Integrale Insectenbeheersing door Vertify een zestal proeven uitgevoerd, drie gericht op tripsbeheersing en drie gericht op beheersing van uienvlieg. Vertify kijkt in de proeven vooral naar de mogelijkheden van gericht ingrijpen met low impact middelen (groene middelen en nieuwe chemie) en biologische bestrijding.