Status project volhoudbare duurzame koolteelt (VDK)

Volhoudbare duurzame koolteelt is het vervolg op het project DKT2. In dit project werken sluitkool-, spruitkool-, broccoli- en bloemkooltelers samen.  Naast inbreng en sturing in de projecten dragen de telers ook financieel bij in de kosten. Andere partners zijn Bejo, Hazera, Rijk Zwaan, Agrifirm/GMN, CAV/CZAV, Van Iperen, Gitzels, Vollegrondsgroente.net, Koppert, Syngenta Crop protection en het innovatiefonds van de Hagelunie (Interpolis). Daarnaast doet de overheid via de TKI subsidie de grootste duit in het zakje. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Vertify.

Projectleider Kees Stoop vertelt: "In het project werken we met 5 werkpakketten; Gezonde bodem en stikstofmanagement, weerbare teeltstrategieën, gerichte groene gewasbescherming, optimale benutting data en kennisdeling en demonstratie."

Hierbij een globaal overzicht. NB: omdat niet duidelijk is of de ‘groene’ middelen zijn toegelaten in de teelt van sluitkool, worden er in dit artikel nog bijna geen merknamen vermeld.

1.      Gezonde bodem en stikstofmanagement:

Er zijn dit jaar verschillende (stikstof bindende) groenbemesters gezaaid en op één stuk is compost gestrooid. In 2024 wordt hier kool geplant en gekeken wat de invloed is op de bodem en of er minder stikstof kan worden gestrooid. De bodemweerbaarheid wordt gemonitord via bodemmonsters in de lagen 0 – 30cm, 30 – 60 cm en 60 – 90 cm. Dit zal uitgevoerd worden op verschillende tijdstippen in 2024 om te ontdekken of er een trend valt waar te nemen.

Een ander aandachtspunt voor volgend jaar is het effect van groenbemesters op slakken. Als de bodem lekker weerbaar is, maar de kool staat glis van de slakken, dan schiet het natuurlijk ook niet op.

2.      Weerbare teeltstrategieën:

In de sluitkoolteelt is weer gekeken of er rasverschillen zijn in gevoeligheid voor trips. Enkele rassen komen er goed uit. Vraag uw zaadleverancier maar eens naar de proefresultaten. Daarnaast is wederom gebleken dat later planten een heel positief effect heeft op de aantasting door trips. Wel is het zo dat dit de laatste planting van 19 juni veel meer was aangetast door bladschimmels. Vorig jaar was dit niet het geval. Alle plantingen en rassen liggen ook weer in de bewaring.

3.      Gerichte groene gewasbescherming

De bacteriepreparaten bleken weer heel goed te werken tegen rupsen van het koolmotje. Dipel met Hiwet kwam prima uit de bus. Dit jaar is gespoten op basis van monitoring en dat blijkt dus goed te lukken. In 2024 gaan we de dosering aanpassen om te kijken of we de kosten omlaag kunnen brengen bij gelijkblijvend resultaat.

De tripsdruk was dit jaar niet echt hoog. In zulke jaren kun je met enkele groene middelen ook voldoende resultaat behalen. Een echt goed ‘groen’ tripsmiddel is er echter nog niet. Dit jaar zijn de telers in de Wieringermeer toch weer flink overvallen door de warme oktober maand. In september was de kool nog vrij van trips en eind oktober zaten ze flink onder.

In de broccoli kwam één ‘groen’ middel goed uit de bus bij de beheersing van de koolgalmug. Nadeel was wel dat je 10 keer moest spuiten en totaal 9 liter van het spul nodig had. Bij de prijs van de broccoli kwam dus wel een paar dubbeltjes op.

Tegen bladschimmels hadden  twee groene middelen een heel goed resultaat. Wel werd duidelijk dat we deze middelen lang door moeten spuiten, vanwege de korte duurwerking. Bij te vroeg stoppen loop je uiteindelijk toch flink in de bladvlekken.

De ‘groene’ bestrijding van aardvlooien, melige koolluis en kool witte vlieg, gaf een matig tot slecht resultaat. Deze zoektocht duurt dus nog even voort.

Ook is er nog getest met spuittechniek in spruitkool. Met de ‘groene’ middelen wordt het steeds belangrijker om het insect te raken. Spuittechniek wordt dus steeds belangrijker. De resultaten hiervan moeten nog worden verwerkt.

4.       Optimale benutting data

Voor de koolgalmug is een camerasysteem getest die kan signaleren wanneer de vlucht begint. De eerste resultaten waren hoopgevend. In 2024 willen we testen of dit ook kan met trips. Het verschil tussen de kooltrips en andere tripsen kan de camera niet zien, maar dat is voor het voorspellen van de vluchten misschien niet eens zo belangrijk.

In het weerpalen netwerk van de broccolitelers zijn een bult data verzameld. Deze winter gaat men kijken of we hieruit conclusies kunnen trekken en nauwkeurige voorspellingen kunnen doen voor het optreden van ziekten en plagen.

5.      Kennisdeling en demonstratie

Er zijn twee rondgangen op het Sluitkoolplatform geweest en ook op het Spruitkoolplatform. Daarnaast zijn de proefresultaten inmiddels gepresenteerd aan de spruitkool-, bloemkool- en broccolitelers. De sluitkooltelers zullen worden bijgepraat tijdens de jaarvergadering eind maart.

 

"Al met al wordt het niet makkelijker." zegt Kees. "We waren gewend dat als er een middel uit de handel ging, er weer een ander middel voor in de plaats kwam. Die tijd is echter geweest. Het wordt in de toekomst een combinatie van een gezonde bodem, sterke rassen en toegelaten middelen die op de juiste manier en op het juiste tijdstip moeten worden toegepast. Of het beleid in Europa moet ineens omgegooid worden, maar dat is niet de verwachting."

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...