PPS Volhoudbare Duurzame Kooltelt

Home > Actueel > PPS Volhoudbare Duurzame Koolteelt

In 2022 is de PPS Duurzame Koolteelt 2 (DKT2) afgerond. De betrokken telersgroepen hebben de wens uitgesproken om het onderzoek voort te zetten omdat het middelenpakket nog steeds afneemt  en de teeltproblemen zeker niet kleiner worden. Hierom heeft Vertify een nieuwe PPS-aanvraag ingediend waarbij de verschillende koolteelten gezamenlijk optrekken. Er gaat dan onderzoek plaatsvinden voor broccoli, bloemkool, spruitkool en sluitkool en via deze samenwerking kunnen er mooie cross-overs plaatsvinden tussen de verschillende koolsoorten. Hoewel elke koolsoort zijn eigen specifieke uitdagingen kent, zijn er ook meerdere gezamenlijke plagen en ziekten.
Om ervoor te zorgen dat het toch mogelijk blijft om de verschillende koolproducten binnen de beleidskaders in Nederland te kunnen telen, zullen er middels dit project duurzame systemen voor het telen van kool worden ontwikkeld. Het beoogde onderzoek is verdeeld in 5 werkgebieden, namelijk:

  • Gezonde bodem en stikstofmanagement
  • Weerbare teeltstrategieën
  • Gerichte groene gewasbescherming
  • Optimale benutting data
  • Kennisdeling en demonstratie

Door het combineren van een gezonde bodem met robuuste rassen en duurzame teeltsystemen samen met natuurlijke vijanden en groene gewastoepassingen, ontwikkelen we een volhoudbare duurzame koolteelt.
De sluitkoolproeven zullen weer worden aangelegd op het Sluitkoolplatform van RoDeKo en de spruitkoolproeven liggen weer op het Spruitkoolplatform in samenwerking met het Spruitkoolcollectief. De bloemkool en broccoli proeven zullen voornamelijk gesitueerd worden bij telers op praktijkpercelen.

De PPS aanvraag is inmiddels toegekend en we zijn volop bezig met de voorbereiding en invulling van de objecten. In deze PPS werkt Vertify samen met Vollegrondsgroente.net, Van Iperen, Agrifirm/GMN, CAV/CZAV, Syngenta, Plantenkwekerij Gitzels, Artemis, Koppert, WUR, RoDeKo, het Spruitkoolcollectief, Netwerk Broccoli, Studieclub Bloemkool en de zaadbedrijven Hazera, Rijk Zwaan en Bejo.
De opgedane nieuwe kennis zal d.m.v. demonstraties , kennisdagen en publicaties in vakbladen alsmede via uitingen op social-media kanalen van de betrokken consortiumleden gecommuniceerd worden richting de eindgebruiker; de telers.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...