PPS Onkruidbeheersing bloembollen

Home > Actueel > Update PPS onkruidbeheersing bloembollen

Door Frank Kreuk

In de PPS Duurzame Onkruidbeheersing worden in de bloembollen innovatieve en duurzame methodieken onderzocht op hun effectiviteit bij het beheersen van onkruid. Einddoelstelling van dit project is om de afhankelijkheid van chemisch-synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen - en in het bijzonder glyfosaat - te verminderen. De proeven zijn uitgevoerd in de gewassen tulp en lelie. De afgelopen 2 jaar is gekeken naar de effectiviteit van diverse strategieën bij de bestrijding van onkruid. Gekeken is onder meer naar de inzet van afdekmaterialen, mechanische onkruidbestrijding en bespuitingen met groene/biologische producten om het onkruid te beheersen.

De vooropkomst toepassing met zwak zuur in plaats van glyfosaat (o.a. Roundup) heeft goed voldaan. Bespuitingen met groene/biologische producten om het onkruid gedurende de teelt te beheersen hebben niet voldaan. Naast een matige/slechte werking zijn de producten agressief voor bolgewassen. Het onderdoor toepassen van dergelijke producten is vanwege de morfologische eigenschappen bij dit type bolgewassen niet of nauwelijks mogelijk.

Mechanische onkruidbestrijding in lelie m.b.v. de wiedeg heeft perspectief mits het weer het toelaat. Wiedeggen in tulpen is geen optie i.v.m. gewasbeschadiging. In het gewas tulp is mechanische onkruidbestrijding in de vorm van schoffelen een moeizaam proces en in lelie zelfs niet mogelijk.

De grond afdekken met stro of vergelijkbare materialen is mogelijk. Voor het goed functioneren dienen wel grote hoeveelheden materiaal aangebracht worden tot wel 300-500 m³ per ha. Ook is getracht om lelies te planten onder een natuurlijke mulchlaag dat het jaar voor de teelt van lelies was ingezaaid. De mulchlaag bleek bij het planten onvoldoende dik te zijn waardoor de onkruidgroei vrij spel had.

Afgelopen jaar is zowel bij de tulp als de lelie de grond afgedekt met afbreekbaar folie. Beide gewassen waren niet bij machte om door de folie heen te groeien. Komend jaar wordt met een ander type folie gewerkt.

Handmatig wieden is voor de teelt van bloembollen geen optie. Enerzijds ontbreekt daarvoor de nodige mankracht en anderzijds wordt door het vele wiedwerk de groei verstoord en raakt het gewas dermate beschadigd dat de kans op ziekten, virusverspreiding toe zal nemen. De arbeid bij handwieden wordt geschat op 1500 uur per ha.

Links afbreekbaar folie, rechts product Herbaedeck

Links afbreekbaar folie, rechts product Herbaedeck

Lelie onbehandeld

Lelie onbehandeld

Gewasschade bij tulp door groene producten

Gewasschade bij tulp door groene producten

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...