Onderzoek

Home > Onderzoek

Het onderzoek dat Vertify uitvoert is veelomvattend en kan opgesplitst worden in:

  • Toelatingsonderzoek voor gewasbeschermingsmiddelen (GEP)
  • Demonstratieonderzoek (voor onder andere meststoffen, warmwaterbehandelingen, groenbemesting en gewasbeschermingsmiddelen)
  • Bemestingsonderzoek
  • Gebruikswaardeonderzoek

Vertify heeft  expertise op het vlak van onderzoek naar virusbeperking, Botrytisbestrijding, bolontsmetting, Rhizoctoniabestrijding, insectenbestrijding, onkruidbestrijding en aaltjes. Voor het slagen van bepaalde proeven kan kunstmatige infectie of insecten worden aangebracht.

 

Broeiproeven

Naast het bloembollenonderzoek trekt Vertify in opdracht van kwekerijen, exporteurs en veredelaars bolgewassen voor test- en showdoeleinden in bloei. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende broeiproefactiviteiten van Vertify.

Showbroei

Veel van de tentoongestelde bloemen die te zien zijn op bolbloemenshows als de CNB Bloem- en Relatiedagen in Lisse, Bloembollen Vakdagen Flevoland in Creil, de Vaktentoonstelling en de Lentetuin in Breezand zijn afgebroeid bij Vertify. Tevens verzorgt Vertify inzendingen voor de Keukenhof en reclameshows in het buitenland. Verder wordt Vertify ingeschakeld door kwekerijen, exporteurs, instellingen en mediabladen die bloeiende bolbloemen willen gebruiken voor fotosessies, showrooms en stands op beurzen.

Tulpenbroeierijdagen

Tweemaal per seizoen organiseert Vertify een marktbroeishow. Hierbij worden tulpen afgebroeid zoals gangbaar is in de praktijk. Zo kunnen geïnteresseerden al in een vroeg stadium de eigenschappen van nieuwe rassen beoordelen bij teelt op water en potgrond. De eerste marktbroeishow is tijdens de Dag van de Tulp eind januari. Tijdens deze dag worden actuele onderzoeksthema’s over de tulpenbroeierij via workshops en presentaties met het vak gedeeld. De tweede marktbroeishow is tijdens de Vaktentoonstelling in februari. Dit is in combinatie met een bloemenshow en ook bij dit evenement worden workshops en presentaties gegeven.

Broeierij-onderzoek

Vertify beschikt over een modern kassencomplex waar broeierijonderzoek kan plaatsvinden. Vertify onderzoekt de broei-eigenschappen van cultivars om deze uiteindelijk in Cultivar Online te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om cultivars in te zenden (onder zowel naam als nummer) die wij voor u kunnen afbroeien voor diverse broeishows. Voor een lijst met broeievenementen en de kosten hiervan kunt u de broeigids downloaden.

Voor vragen en opgaven kunt u contact opnemen met peterschilder@vertify.nl.