Matricaria voelt zich thuis op water

Home > Actueel > Matricaria voelt zich thuis op water
26 April 2021

De snijbloem Matricaria blijkt zich zeer thuis te voelen op water. Dat beeld komt naar voren in proeven die Vertify sinds 2 jaar uitvoert. In die proeven wordt het gewas geteeld in een zogenaamd DFT (Deep Flow Technique) of DWC (Deep Water Culture) systeem. Daarbij hangen de planten in een drijver die op een enkele decimeters diepe voedingsoplossing drijft. Deze teelttechniek kan een belangrijke stap zijn in de richting van gesloten teeltsystemen waarmee efficiënter kan worden omgegaan met water en meststoffen in vergelijking met de teelt in de grond. Ook voorkomt men hiermee de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Onderwerp van de kortgeleden afgeronde proef was - naast het testen van verschillende cultivars - de plantdichtheid en het effect van beluchten van de voedingsoplossing. Een verhoging van de plantdichtheid met 12% in vergelijking met de referentie (grondteelt) leidde niet tot een significante daling van de productie. Een mogelijke verklaring is dat het gewas in de eerste fase van de teelt – als het de drijvers nog niet gehele bedekt – van de lichtreflectie door de lichtgekleurde drijvers profiteert.

Het niet beluchten leidde tot een gemiddelde lagere concentratie zuurstof in de voedingsoplossing maar niet tot een significant lagere productie. Opvallend genoeg was er wel een duidelijk verschil in wortelontwikkeling. In de beluchtte bassins was de wortelproductie 1,36 kg per m2, in de niet beluchtte bassins 0,77 kg/m2. De verwachting is dat niet beluchten onder zomerse omstandigheden – als het gewas harder moet ‘werken’ wel tot opbrengstreductie zal leiden.

Met het geoogste product wordt nu een uitbloeiproef gedaan. De resultaten van eerdere proeven impliceren dat de naoogstkwaliteit van op water geteelde Matricaria vergelijkbaar of zelfs beter is dan die van in de grond geteelde Matricaria.

DSCF0147

Afb. 1 Uitbloeiproef

DSCF9696

Afb. 2 Proef met verschillende cultivars, kort voor de oogst

DSCF9954

Afb. 3 Verschil in wortelmassa, links uit een niet beluchte voedingsoplossing, rechts uit een wel beluchte voedingsoplossing

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Studenten Hogeschool Inholland aan de slag in project De Groene Tulp

In het project De Groene Tulp 0.0 zijn onlangs studenten van het lectoraat Robotica van @InHolland Alkmaar toegevoegd aan het...

Percelen gezocht voor onderzoek naar ritnaalden

Voor het uitvoeren van het onderzoek naar goede maatregelen om ritnaaldpopulaties onder de schadegrens te krijgen zijn we op zoek...

Bodemkwaliteitsplan om aaltjes het hoofd te bieden

In het project Bollen@Bodem&Aaltjes is het doel om kennis en instrumenten te leveren om de kwaliteit van eigen en huurpercelen...