Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

Home > Actueel > Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek
8 juli 2021

In het kader van zijn opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness heeft Roald Slagter zijn afstudeeropdracht het schrijven van het businessplan met als een belangrijk onderdeel een klanttevredenheidsonderzoek bij Vertify afgerond.

Dit klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd aan de hand van een steekproef onder 45 belangrijke klanten. Ook is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen te vragen naar de belangrijkste ontwikkelingen in de markt en wat zij van Vertify hierin verwachten. Dit heeft hele interessante resultaten opgeleverd.

Het businessplan biedt vele aanknopingspunten om strategisch op in te spelen. Samen met het management zijn er keuzes gemaakt over wat belangrijke speerpunten zullen zijn in de komende jaren om op te focussen. Daarbij is er een plan gemaakt hoe Vertify deze punten concreet wilt gaan bereiken.

Belangrijke thema’s om de komende tijd op te focussen voor Vertify zijn:

Groene middelen

Nagenoeg alle klanten die zijn benaderd in de steekproef geven aan dat de vergroening van de sector een onmiskenbare langetermijntrend is. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zal afnemen en dus krijgen (groene) alternatieven een steeds prominentere rol in de teelt. Vertify test deze alternatieven en zet zich in om beoordelingssystematiek te ontwikkelen om deze groene middelen te kunnen beoordelen op hun toegevoegde waarde.

Systeembenadering

Ook de systeembenadering is een belangrijke ontwikkeling in de sector. Het principe gaat uit van het verbeteren van de weerbaarheid van de plant waardoor er minder ingegrepen hoeft te worden. Er zijn veel factoren die van invloed (kunnen) zijn op de weerbaarheid van een plant. De bodem speelt een erg belangrijke rol, hierin blijft Vertify haar kennis vergroten. Er worden samenwerkingen gezocht met partijen die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Innovatieve teeltsystemen

Nieuwe teeltsystemen zoals de teelt op water en vertical farming winnen terrein. Vertify zet zich in om het nieuwste onderzoek naar deze systemen te kunnen blijven faciliteren.

Digital farming

In veel onderzoeken spelen data die gegenereerd worden door middel van verschillende sensoren een belangrijke rol. Deze rol wordt steeds prominenter in combinatie met automatisering en de ontwikkelingen in algoritmen. Vertify speelt hier actief op in middels projecten zoals bijvoorbeeld de autonome kas maar ook in de buitenteelten is digital farming een groeiend thema waar Vertify stevig op inzet.

Ook is er veel aandacht voor digitalisering/automatisering in het onderzoek zelf zoals bijvoorbeeld het automatisch tellen van insecten en beoordeling van gewassen middels camera’s met als doel het onderzoek zowel efficiënter als betrouwbaarder uit te kunnen voeren.

Uitdagingen voor de toekomst

Door te focussen op bovenstaande punten blijft Vertify meerwaarde creëren voor en met haar partners en klanten. Er liggen grote uitdagingen voor de gehele sector. Uitdagingen die middels samenwerkingen en het koppelen van expertise kunnen worden overwonnen. Altijd verbonden aan de praktijk. Op die manier kunnen we samen meerwaarde creëren en een gezonde, toekomstbestendige sector bereiken.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer nieuws

Documentaire serie deel IV; Terugblik op de voortgang in project ‘digital farming’

In deze vierde en afsluitende aflevering in onze documentaire serie over precisiespuiten blikken we terug op de voortgang die in...

Update project Bollen@Bodem&Aaltjes: integraal aangepakt

Voor een duurzamere bollenteelt, is niet alleen gezond uitgangsmateriaal nodig, maar ook een gezonde bodem. Daarvoor is integraal bodembeheer essentieel,...

Eerste exemplaar boek Plant Empowerment uitgereikt

Tijdens het event ‘Impact van efficiënt telen’ werd het eerste exemplaar van het boek Plant Empowerment overhandigd aan projectleider glastuinbouw...