Als de boel verzuipt, is er weinig tegen te doen

De onderzoekers van Vertify zijn het afgelopen jaar vol goede moed begonnen om in de praktijk te onderzoeken hoe je het gewas vitaler kunt maken, zodat je uiteindelijk met minder chemische middelen aardappelen, uien en suikerbieten kunt telen. Lees het interview met onderzoeker Henk de Vries in de Akkerbouwkrant.