Teeltsystemen

Home > Gewassen > Teeltsystemen

De teelt op water is een prioriteit van Vertify. Ondersteund door een jarenlange ervaring in de ontwikkeling van de witloftrek en de tulpenbroei op water wordt deze teeltwijze intensief in diverse groenten, kruiden en sierteeltgewassen beproefd. De belangrijkste technieken zijn de drijvende teelt (DFT: Deep Flow Technique) en de teelt op goten (NFT: Nutrient Film Technique).

Faciliteiten

In Zwaagdijk beschikken we onder andere over 27 onbedekte bassins en 9 bedekte bassins (tunnel) voor onderzoek in de drijvende teelt. Voor onderzoek met de drijvende teelt in kassen beschikken we over bassins die eenvoudig op en af te bouwen zijn. Het is dus mogelijk om onderzoek te doen onder de meest uiteenlopende omstandigheden, variërend van een onbedekte teelt tot een verwarmde en belichte teelt waarbij we elke gewenste daglengte met behulp van verduisteringsschermen kunnen realiseren.

Ook proeven met daglichtloze teelt – onder LED-verlichting – behoren tot de mogelijkheden.

Voor onderzoek naar de teelt op goten beschikken we over een flexibel systeem. Zowel buiten als in de kas kunnen we in korte tijd elk gewenst gotensysteem opbouwen en in gebruik nemen.

Voor wat betreft de drijvende teelt kunnen we naast op maat gemaakte EPS (‘Tempex’) drijvers elke andere gewenste drijver – prototype dan wel een op commerciële schaal gebruikte drijver – gebruiken.

Parameters zoals EC, pH, watertemperatuur, samenstelling van de voedingsoplossing, beluchting, circulatie, beregening, ontsmetting, bescherming tegen wind en waterdiepte zijn per bassin te beproeven.