De effecten van biostimulanten in en onder diverse omstandigheden

Eind november is Vertify in opdracht van Glastuinbouw Nederland een screeningsonderzoek gestart, waarbij de effecten van diverse biostimulanten worden getest. De proef wordt uitgevoerd op het toetsgewas chrysant en de proef is opgezet in 4 onderzoeksafdelingen van Vertify op het Wold Horti Center in Naaldwijk. Het doel van het onderzoek is bepalen welke effecten deze biostimulanten hebben op de gewasontwikkeling van tuinbouwgewassen geteeld bij verschillende kastemperaturen. In totaal worden 13 verschillende biostimulanten meegenomen in dit onderzoek.
Door de stijgende energieprijzen worden er door telers bij verschillende gewasgroepen gereduceerde temperatuurinstellingen aangehouden. De onderzoeksvraag hierbij is of er biostimulanten zijn die de negatieve effecten van lagere stooktemperaturen op de gewasontwikkeling kunnen compenseren.
Het onderzoek wordt gefinancierd via het gewasoverstijgend onderzoeksprogramma Plantgezondheid en Kennis in je Kas (KijK).
De methodieken, spuitintervallen en werkingsmechanismen zijn per biostimulant verschillend en zijn in nauw overleg met de betreffende producent besproken.
De proef zal naar verwachting begin februari worden afgerond.

Beeld biostimulanten II