Doorbraak tegen Echinotrips

In de potplantenteelt worden steeds meer nieuwe soorten trips gevonden. Daarbij is Echinotrips een bottleneck. Een goede biologische strategie tegen Echinotrips is daarom hard nodig.