Digital farming NHN

De agribusiness staat voor grote opgaven in de transitie naar een duurzame landbouw. Precisielandbouw is een van de oplossingsrichtingen. Door de inzet van precisietechnieken bij het planten, verzorgen en oogsten van de gewassen kan de belasting op bodem, water en omgeving verminderd worden. Met deze technieken kan met minder kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, water, zware machines en energie geteeld worden. Tegelijkertijd beloven deze technieken ook betere opbrengsten van de gewassen doordat deze beter geteeld en behandeld worden waardoor minder afkeur en minder ziekte optreedt.

 

Akkerbouw

De akkerbouwsector loopt voor als het gaat om digital farming vergeleken met de andere sectoren in de agribusiness. Daarom is Vertify dit jaar samen met GreenPort NHN en LTO Noord een project gestart in Digital Farming om deze kennis te implementeren in de groente- en bollensector. In dit project worden een drietal onderwerp onder de aandacht gebracht:

  • Precisiegift bemesting.
  • Precisieverspuiting van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Onkruid herkenning en behandelen

Hoe te bereiken?

Om de doelen in dit project te bereiken, zal er gebruik gemaakt gaan worden van bodemscans en taakkaarten van RH3S. Deze taakkaarten zullen in het seizoen gebruikt worden bij het variabel planten en later ook bij de bespuitingen. De bespuitingen zullen op taakkaartniveau worden uitgevoerd doormiddel van het pulserende BBLeap systeem. Met dit systeem kan er per dop de benodigde afgifte gegeven worden. Daarnaast heeft de spuit een real-live camera die het gewas meet en de afgifte gelijk kan aanpassen naar de juiste benodigdheden.

 

Verwerking

De data die allemaal verzameld wordt zal met ondersteuning van InHolland verwerkt worden en technische oplossingen gevonden worden. Samen met CAV, Loonbedrijf Sturm-Jacobs en Maatschap J.C.J Ruiter-Wever zullen de gewassen uien en tulpen geteeld gaan worden met dit systeem. Hierin zullen proeven uitgevoerd gaan worden met bodemherbiciden, onkruidherkenning en plaats specifieke bestrijding, meeldauw/vuur bestrijdingen en bemesting. De bevindingen en resultaten zullen gedeeld worden via open dagen.