We zien ze vliegen met pats

Foto: Royal Brinkman                                                                                                     Foto: Glenn Mostert Fotografie

 

In de kassen van onze vestiging aan de Zwethlaan is er een proef gaande met camera’s en drones van PATS. Wat is en doet PATS? Een vraaggesprek met oprichter Bram Tijmons.

PATS ontwikkelt oplossingen voor de Glastuinbouw om plaaginsecten op een slimmere manier te bestrijden. Door de terugloop van het gebruik van toegestane middelen, de effectiviteit hiervan, het arbeidstekort èn de vraag uit de markt is PATS ontstaan. Bram: ‘De camera, die in de kas hangt, volgt het insect en stuurt de drone er op af. De drone van PATS is een soort vleermuis met propeller die op de plaaginsecten af vliegt. De volwassen insect wordt uitgeschakeld zodat deze geen eitjes kan leggen.’

PATS is in de kas aan de Zwethlaan bezig de insecten te onderzoeken. ‘In kassen met gewassen waar plagen in kunnen zitten, hangen onze opstellingen. Dus dat is in groente, fruit en sierteelt.’ zegt Bram. Er wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van de insecten en er wordt in kaart gebracht hoe de populatie zich ontwikkeld. Deze kennis kan gebruikt worden bij het bestrijden van deze plaaginsecten. Dit helpt om middelen in te zetten. ‘Mede door deze testjes, zijn we nu in staat om motten vanaf dag 1 vast te stellen. Hiermee hebben we 5 weken gewonnen en dat is 1 generatie.’ In de kas worden ook jaagtesten met de drone gedaan.

In de film is te zien hoe de camera motten in de kas met gerbera’s aan de Zwethlaan monitort. Er is genoeg beweging te zien om het gedrag van de beesten te bestuderen en te bekijken hoe de populatie zich ontwikkeld.