Alle 4 aangevraagde TKI-projecten goedgekeurd!

Met een enorme inspanning van alle betrokkenen zijn alle 4 aangevraagde TKI-projecten Food & Agri (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) die in 2022 zijn ingediend en waarbij Vertify is betrokken, goedgekeurd door TKI. Dat betekent dat we de goedgekeurde projectvoorstellen definitief rond kunnen maken. Als dit allemaal lukt, kunnen we vervolgens met betrokken partijen in 2023 met deze projecten van start gaan. De onderzoeken vinden plaats in alle sectoren waar we werkzaam zijn dus akkerbouw, bloembollenteelt, vollegrondgroente en glastuinbouw. Het gaat om de volgende projecten:

  • Duurzame beheersing bladschimmels in de akkerbouw
  • Toekomstbestendig Snijbloemen Telen op Water
  • De Groene Tulp richting 0-impact op milieu en omgeving
  • Volhoudbare Duurzame Koolteelt

Binnen TKI onderzoeken ondernemers en kennisinstellingen naar manieren en systemen om innovatieve en duurzame producten op de markt te kunnen brengen. De projecten komen voort uit wensen die de sectoren hebben en de uitdagingen die de maatschappij van ons vraagt. Het onderzoek richt zich op een toekomstbestendige teelten met een passend rendement voor de teler.