25 jaar zelfstandig!

Op 1 januari 2022 is het 25 jaar geleden dat Vertify, voorheen Proeftuin Zwaagdijk, op eigen benen staat. Wat is de geschiedenis van deze privatisering? En wat is er daarna gebeurd? Lees daarover in dit artikel.

Proeftuin Zwaagdijk is ontstaan door de verhuizing in 1985 van Proeftuin Wieringerwerf aan de Schelpenbolweg naar de WFO (Westfriesland-Oost) in Zwaagdijk. Het pand bestond destijds uit 2 schuren, 10 kassen en een kantoorcomplex. In de beginjaren zijn de proeven aangelegd op 10 hectare land van de WFO.

In de jaren 90 waren er naast de PAGV (Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond) in Lelystad,  16 onderzoekslocaties in Nederland in bedrijf. Er waren zorgen over de betaalbaarheid hiervan. Hierop is er een onderzoek door diverse commissies ingesteld en de uitkomst was dat Proeftuin Zwaagdijk zou moeten sluiten. Het toenmalige bestuur heeft daarop besloten een doorstart te maken door te gaan privatiseren. Vanaf 1 januari 1997 is deze stap genomen, niet wetende hoe deze beslissing zou uitpakken.

Kort na dit is besluit is het GEP-certificaat behaald waardoor we als een van de weinige onderzoeksinstellingen toelatingsonderzoek kunnen uitvoeren. In 1994 zijn we al ISO gecertificeerd en hiermee de eerste onafhankelijke onderzoekinstelling die dat is.

De uitbreiding van de werkzaamheden zette zich voort in de bloembollen want in 2000 wordt in Drenthe een lelie proefveld gestart met een biologische teelt voor groente en bollen.

Ook op het gebied van evenementen zijn er ontwikkelingen. De Agribeurs is 7 jaar in de schuren van Proeftuin Zwaagdijk georganiseerd en het Holland Flower Festival vindt plaats.

Een uitbreiding van de glasteeltwerkzaamheden naar het Westland werd in 2006 aangevangen met onderzoek in Demokwekerij Westland in Honselersdijk. In 2012 werden alle aandelen van de Demokwekerij overgenomen en wordt de Demokwekerij onderdeel van Proeftuin Zwaagdijk.

In 2007 volgden de ontwikkelingen elkaar snel op: Broeiproevenbedrijf Van den Hoek werd overgenomen, de demo kassen werden uitgebreid, er is gestart met het platform sluitkool en het kassen gedeelte in Zwaagdijk is wederom uitgebreid.

De akkerbouw tak kreeg in 2009 vorm doordat de akkerbouw tak van Innoventis, een onafhankelijke onderzoekinstelling, werd overgenomen. Het akkerbouw onderzoek had als thuisbasis De Oostwaardhoeve in Slootdorp. Later is de akkerbouw tak van Vertify verhuisd naar Loonbedrijf Sturm aan de Medemblikkerweg in Wieringerwerf.

In 2018 gaat Proeftuin Zwaagdijk zich vestigen met onderzoek in 36 kassen in het nieuwe World Horti Center in Naaldwijk.

Met vestigingen in het Westland, 100 proefvelden in Nederland en België èn een internationale ambitie voldoet de naam 'Zwaagdijk' niet meer. Hierom is er per 1 januari 2021 de naam 'Proeftuin Zwaagdijk' gewijzigd naar Vertify.

Kortom; De keuze van 25 jaar geleden om zelfstandig te gaan, is positief uitgepakt. We zijn een gezond bedrijf met deskundige en betrokken medewerkers. We zijn voornemens om deze koers vol ambitie voort te zetten!

Meer nieuws

Telersbijeenkomsten vanuit PPS Grondige Aanpak Bodemplagen; Onderzoek en praktijk komen samen

Er zijn telersbijeenkomsten georganiseerd waarbij het naast het delen van informatie ook het ophalen van informatie uit de praktijk centraal...

Gewasgezondheid bij jaarrondproductie onder LED

Vertify is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Plantlighting, Koppert en Fluence een project gestart met de titel ‘Gewasgezondheid bij jaarrondproductie...

Broccolitelers werken aan voedselzekerheid

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In...