PPS Duurzame bescherming bladgewassen

Home > Projecten > PPS Duurzame bescherming bladgewassen
Projectperiode 2020 tot en met 2023

Door het vergaren van kennis wordt aan het eind van dit vierjarig traject gestreefd naar perspectiefvolle systeem strategieën (Combinatie van middelen en methoden) voor de bescherming van slagewassen en knolselderij. In dit project worden meegenomen de invloeden van weerbare rassen, het gebruik van groene middelen, de inzet van (verbeterde) beslissingsondersteunde systemen (BOS), het gebruik van camera’s en sensoren om aantastingen van ziekten vroegtijdig te detecteren en worden de mogelijke effecten van groene middelen op voedselveiligheid bepaald. Bij de slateelten staat het beheersen van luizen, rupsen en Bremia centraal. De duurzame gewasbescherming van knolselderij richt zich op wantsen en Septoria.

wat zijn de resultaten van 2021?

  1. Testen van de weerbaarheid van rassen

Rassenproeven sla

Er zit logica in de uitkomsten, bijv. Casemiro ligtst en Damion het zwaarst. Opmerkelijk dat de kleine aantallen wants het meest te vinden waren in het ras Damion. 45-IC1424 RZ is een KnoxTM ras van Rijk Zwaan. Dit betekent dat het snijvlak minder snel verkleurt en de sla 2 dagen of langer houdbaar is. Het niet Nas-resistente ras heeft de meeste luizen maar het zijn geen nas luizen, maar 90-95% Macrosiphum euphorbiae en 5-10% Uroleucon sonchi. De rupsen zijn Autographa gamma. De Bremia zat alleen in het controle ras Expression en de ontbrekende Bremia resistenties waren verbroken.

Rassenproeven knolselderij

Wants: rasverschillen in bladstand hebben geen invloed op de mate van bestrijding.

Septoria: De rasverschillen voor gevoeligheid zijn gering. Codex gaf de hoogste opbrengst.

2. Inzetten van low risk middelen: effectiviteitsproeven

Sla insecten: Exp.1 (chemisch) en Exp.5 tray (chemisch) veelbelovend tegen bladluizen als vervanger van Movento.

2x Sla schimmels: Bremia is goed onder controle te houden in ijssla, door goede resistentie en nog voldoende middelen beschikbaar om in te grijpen. Middelen die werking hebben op Bremia herhalen bijv. object 6.

Wants knolselderij: Karate werkt goed tegen wantsen. De toegepaste groene middelen zijn geen alternatief voor Karate.

Septoria knolselderij: Groene middelen zijn effectief bij een lage infectiedruk. Bij een hogere infectiedruk, later in het seizoen, is de bestrijding onvoldoende.

3. Gebruik van multi-spectrale camera’s en sensoren om aantasting van ziekten in een heel vroeg stadium te detecteren, inclusief experimenten met drones

De Spectracam is getest in de kas, dit werkte niet goed vanwege teveel licht = slechte kwaliteit foto’s. Daarom verplaatst naar de lichtcel, dit werkte wel. Helaas de Spectracam zag Bremia op de sla plantjes wanneer het oog het ook waarnam.

4. Inzetten van beslissingsondersteunende systemen om de effectiviteit van low risk middelen te vergroten

Niet-chemische middelen zijn niet geïntegreerd in de BOS-systemen. Dit jaar is dit getest op basis van kalenderspuiten en infectiekans naast de chemie. Ook is een combinatie van chemie met niet-chemisch getest op basis van de waarschuwing. In de sla proef was de Bremia druk zo hoog dat er weinig verschillen waren. In de knolselderij was de toepassing van 2 x groen en 4 x chemisch vergelijkbaar met 6 x chemisch. Door in periodes met een lage infectiedruk groene middelen te gebruiken, werd de hoeveelheid chemie beperkt en de Septoria aantasting ook.

5. Risico inventarisatie naar de effecten van low risk middelen op voedselveiligheid

In beide sla Bremia proeven zijn monsters genomen van verschillende objecten en getest op residu, microbiologie en/of zware metalen. Er zijn geen normen overschreden.

6. Ontwikkelen van systeemstrategie

De vlucht van wantsen in knolselderij is in kaart gebracht. Meer onderzoek nodig naar de oorsprong en levenscyclus van de wantsen in samenwerking met HLB/De Groene Vlieg.

Sommige chemische middelen zijn enkel toegelaten in de bedekte teelt van sla. In een opkweek proef in de kas zijn verschillende (bestaande) groene en chemische middelen getest op effectiviteit tegen bladluis. Als de plant een goede bescherming meekrijgt vanuit de opkweek, kan een volveldbespuiting bespaard worden. Kans Exp.2 (chemisch) i.p.v. Batavia.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Commandeur, Projectleider Vollegrondsgroenten.

Logobalk TKI bladgewassen

Meer nieuws

Thema ‘Virus’ op Open Dag Tulp leeft vooral dit jaar

Hoe kunnen we grip krijgen op virus in tulp?

Column Pieter Vlaar – Uit de brand helpen

Een prikkelende column van Pieter Vlaar over het verbranden van Italiaans afval door de 'republiek Amsterdam'.

Grote belangstelling tijdens Gewasbeschermingsmiddelen-dagen groenteteelt

Om inzicht te krijgen in de nieuwste middelen en de werking, kwamen circa 100 adviseurs en medewerkers bijeen tijdens de...

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.