pilot duurzame teelt van tulp & bijgoed

Home > Projecten > Pilot Duurzame teelt van Tulp & Bijgoed
Projectperiode 2021 tot en met 2024

wat is het doel?

Hoge ambities zijn vastgelegd zijn in het Uitvoeringsprogramma 2030 van LNV en de Visie op Vitale teelt van de KAVB, namelijk het streven naar een bloembollenteelt waarin het gebruik van chemie in de toekomst geminimaliseerd zal worden. De ziektegevoeligheid van bloembollen en de gevraagde kwaliteit van het eindproduct vereisen een gecontroleerde overgang van de reguliere teelt naar een duurzame of biologische teelt. Het project gaat een bijdrage leveren door perspectiefvolle biologische producten en/of nieuwe technieken en methoden te introduceren en schaalbaar te maken om vervolgens in een duurzaam teeltsysteem samen te brengen. In het onderzoek wordt tot op heden met name op kleinere schaal aan innovaties gewerkt bijvoorbeeld in de PPS de Groene Tulp, de PPS Duurzame Onkruidbeheersing, de PPS Duurzame Virusbeperking, de NPPL (Nationale Proeftuin voor Precisie Landbouw) en projecten vitale teelt in lelie, tulp hyacint en andere bolgewassen waarbij vanuit weefselkweek en daarna onder LED-licht schoon uitgangsmateriaal wordt gekweekt. De gewenste en noodzakelijke transitie van de land- en tuinbouw zoals beschreven in de Visie Gewasbescherming 2030 en de EU “Farm to Fork” strategie vraagt echter om systeemwijzigingen en dus ook systeemonderzoek. Tevens vraagt een systeemwijziging ook meer van de teler, het is voor individuele ondernemers complex om in deze transitie voldoende mee te bewegen. Dat vergt tijd, vertrouwen en de mogelijkheid om ervaring op te doen.

Vanuit de systeemaanpak wordt de ondernemer zich bewust van de keuzes die gemaakt moeten worden en waar de noodzakelijke omschakeling plaats dient te vinden. Dit heeft betrekking op de ziektes en plagen in de teelt van tulpen en bijgoed en de techniek en producten waarmee deze voorkomen en bestreden kunnen worden.

De pilot draagt bij aan de vermindering van inzet en afhankelijkheid van chemische gewasbescherming, bespoedigt innovatie in de teelt van tulpen en bijgoed en heeft een voorbeeld- en demonstratiekarakter. Ervaren,  en laten zien dat het anders kan.

hoe pakken we het aan?

De pilot in tulpen en bijgoed wordt uitgevoerd op een viertal bedrijven: Apeldoorn bloembollen is een innovatief bedrijf op zandgrond en teelt onder meer tulpen, hyacinten en bijgoed. Een significant deel van de Nederlandse tulpenteelt wordt echter op kleigrond geteeld en kent een deels andere problematiek met ziekten en plagen. Daarom is gekozen voor een vergelijkbaar innovatief bedrijf met tulpenteelt, maar dan op kleigrond: Boon & Breg in Andijk. Naast de reguliere bloembollenteelt die wil verduurzamen zijn er ook een aantal bedrijven die op geheel biologische wijze bloembollen telen. De biologische bloembollenteelt kent specifieke problemen met ziektebeheersing waar niet of nauwelijks biologische producten of productiemethoden voor beschikbaar zijn. De belangrijkste biologische tulpen- en bijgoedteler is John Huiberts die al ruim 7 jaar pioniert met biologische bollenteelt op de zandgronden. Op kleigrond worden echter ook biologische tulpen geteeld. Het bedrijf van Schouten/Ekoflora is gekozen om op te nemen in de pilots omdat in de biologische teelt op klei andere problemen spelen maar ook omdat de aanpak van dit bedrijf anders is en dichter bij de reguliere teelt aansluit. De kruisbestuiving tussen de biologische en reguliere teelt met de verschillende grondtypes geeft een podium voor kennisoverdracht zodat de reguliere teeltbedrijven ervaring kunnen opdoen met de best practices en die kunnen beoordelen op haalbaarheid en toepasbaarheid en deze vervolgens kunnen integreren in hun teeltsysteem. De vier telers zijn enthousiast en hebben toegezegd voluit mee te doen in de pilot en de resultaten te delen met andere telers. Belangrijk onderdeel naast het uitproberen van milieuvriendelijke innovaties en methodes is ook de kennisoverdracht naar andere telers en telersgroepen via open dagen en het betrekken van studie- en productgroepen en de toekomstige generatie bloembollentelers binnen het agrarisch onderwijs. Er zal ook een intensieve communicatie opgezet worden via bijeenkomsten met telers, studieclubs en productgroepn en nieuwsbrieven van de KAVB, publicaties in vakblad Greenity en voorlichting via de adviseurs van Artemis en Agrodis. Studiegroepen van bloembollentelers zullen uitgedaagd worden mee te gaan doen aan het uitproberen en implementeren van innovaties. Ook zal op de jaarlijkse dag van de tulp waar doorgaans zo’n 200 telers en adviseurs komen uitgebreid aandacht worden gegeven aan de ontwikkelingen en resultaten van de pilot.

wat zijn de (verwachte) resultaten?

De ziektegevoeligheid van bloembollen en de gevraagde kwaliteit van het eindproduct vereisen een gecontroleerde overgang van de reguliere teelt naar een duurzame of biologische teelt. De duurzame geintegreerde teelt (ICM) en de biologische teelt heeft behoefte aan innovatieve producten en technieken die meer zekerheid en robuustheid aan het systeem geven. Het project gaat een bijdrage leveren door perspectiefvolle biostimulanten, laag-risico middelen en biologische producten en/of nieuwe technieken te introduceren en schaalbaar te maken om vervolgens in een duurzamer en robuust teeltsysteem samen te brengen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Stoop, sectorspecialist vollegrondsgroente

Artemis
wageningen_ur
KAVB
Logo-VERTIFY-
Agrifirm Better Together
Bionext
Agrodis
CNB
https://youtu.be/6kUyHaeJWxI
Logo pilot tulp en bijgoed

Meer nieuws

Sorry, we konden geen berichten vinden. Probeer andere zoekterm(en).

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.