Onderzoek

Home > Gewassen > Glastuinbouw > Onderzoek

Vertify voert binnen de glastuinbouw op een groot aantal thema’s onderzoek uit, denk aan nieuwe vormen van assimilatiebelichting, meststoffen en aanpassingen op teelttechniek.

IN vitro screening

Vertify beschikt over de technieken voor het uitvoeren van in vitro screening. Met in vitro screening kan op een eenvoudige en snelle manier een indicatie worden verkregen van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen tegen specifieke schimmels. Voor in vitro screening worden bij Vertify de meest voorkomende schimmels in stand gehouden. Regelmatig worden van in vitroplanten pathogenen afgeënt om de collectie steeds verder uit te breiden.

Verlichting

Belangrijke vraagstukken in belichtingsproeven zijn onder andere:

  • Kan door middel van assimilatiebelichting in de winterperiode een goede productie worden gehaald?
  • Wat zijn de effecten van de verschillende lichtkleuren (spectra) op de groei en ontwikkeling
  • Wat zijn de voordelen van LED-belichting ten opzichte van de standaard Son-t lampen?

Vooral in het najaar en in de winterperiode vinden deze belichtingsproeven plaats op gewassen zoals tomaat, paprika, aardbei en komkommer.

 

Bemesting

Een ander belangrijk onderwerp zijn de proeven met nieuwe vormen van bemesting. Er wordt hier onder andere gekeken naar de mogelijkheden van organische meststoffen, samengestelde meststoffen en de bemesting in relatie tot waterteelten.

Teeltsystemen

Telers zijn constant bezig met het optimaliseren van hun teelt. Aanpassingen in de teelttechniek zijn hierbij belangrijk om de kwaliteit en de productie te optimaliseren. Vertify voert in samenwerking met telers proeven uit om deze optimalisatie te kunnen realiseren. Een voorbeeld van dit type onderzoek is het Futagrow-systeem, een teeltsysteeminnovatie dat uitgaat van jaarrond telen op (hijsbare) goten met een waterfilm in plaats van een substraat zoals steenwol.

LED-research

Zaadveredelingsbedrijven, toeleveranciers en telers vragen meer en meer om onderzoek naar de invloed van LED op de kieming van zaden en de groei van de plant. Vertify heeft hierop ingespeeld door een nieuwe onderzoeksfaciliteit te ontwikkelen. Inmiddels is onze LED cel operationeel waarin verschillende lichtrecepten te creëren zijn. De recepten kunnen rood, wit, verrood en blauw licht bevatten. Er kan gevarieerd worden in lichtintensiteit. Alle LED lampen in de cel zijn onafhankelijk van elkaar van 1 tot 100% dimbaar. Lichtwaardes kunnen real-time uitgelezen worden. De onderzoeksfaciliteiten zullen de komende tijd verder worden uitgebouwd. Wilt u gebruik maken van de LED faciliteiten of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op.