Demonstratie

Home > Gewassen > Glastuinbouw > Demonstratie

Demonstratie

In het Westland worden door Vertify op jaarbasis een groot aantal demonstratieproeven uitgevoerd. De resultaten van deze proeven worden in de onderzoeksafdeling door de opdrachtgever gedemonstreerd aan hun klanten. Op deze manier kunnen zowel de telers als de adviseurs met eigen ogen zien wat de toepassingsmogelijkheden zijn van een nieuw product of een nieuwe strategie. De proeven, voornamelijk op het gebied van bemesting, gewasbescherming en techniek, worden aangevraagd door zowel toeleveranciers als producenten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Gewasbeschermingsdagen

Jaarlijks organiseert Vertify in het Westland de Gewasbeschermingsdagen. Tijdens deze kennisdagen worden de resultaten van een groot aantal gewasbeschermingsproeven gepresenteerd aan telers en adviseurs. De presentaties worden gehouden in de kasafdelingen waar de proeven worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de resultaten direct door de telers worden beoordeeld en kan er een levendige inhoudelijke discussie ontstaan.

De proeven worden in belangrijke mate aangevraagd en opgezet door producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Deze bedrijven voeren de presentaties zelf uit en richten zich hierbij voornamelijk op de positionering en toepassingsstrategieën van hun nieuwe producten. In het voorjaar worden de gewasbeschermingsdagen georganiseerd voor de groentesector en in het najaar specifiek voor de sierteeltsector.