Onderzoek & Demonstratie

Home > Gewassen > Akkerbouw > Onderzoek

Onderzoek

Vertify voert niet alleen veel onderzoek naar ziekten en plagen uit, er wordt ook rassenonderzoek uitgevoerd. Vooral in uien, suikerbieten, mais en granen. In dit onderzoek wordt vooral gekeken naar de gebruikswaarde van de diverse rassen ten opzichte van elkaar.

Gezien de ontwikkelingen in de bemestingswereld komt er steeds meer vraag naar het onderzoeken van aangepaste meststoffen. Door gebruik te maken van aangepaste apparatuur is het mogelijk om onderzoek met zowel korrelmeststoffen als vloeibare meststoffen uit te voeren. U kunt bij ons ook terecht voor onderzoek naar zaaiafstanden, zaai- plantmethodes, zelfs onderzoek naar de manieren van grondbewerking voor het zaaien/planten van gewassen is uitvoerbaar.

 

Demonstratie

Naast onze eigen locaties worden verspreid over heel Nederland proeven op het gebied van gewasbescherming, bemesting en rassendemo’s aangelegd. De proeven kennen óf een duidelijk onderzoeksdoel óf het zijn demonstratieproeven. Deze demonstratieproeven worden gebruikt om zowel handel als telers de nieuwste ontwikkelingen te tonen op het gebied van gewasbescherming, bemesting en de nieuwste rassen.

 

Mechanisatie

Doordat we gebruik maken van de faciliteiten van loonbedrijf Sturm-Jacobs hebben we een uitgebreid machinepark tot onze beschikking met machines en apparatuur die met name geschikt is voor onderzoek in de akkerbouw. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en efficiëntie van het onderzoek.

Vertify heeft de beschikking over een proefveldcombine die alle belangrijke gegevens (vochtgehalte en gewicht) bij het oogsten van granen direct meet en meteen in de computer opslaat. De mogelijkheid om het duizendkorrel gewicht en hectolitergewicht te bepalen is ook aanwezig. De proefveldcombine wordt niet alleen ingezet voor het eigen onderzoeksprogramma, maar ook oogsten we voor derden. Met de proefveldcombine reizen we in het oogstseizoen door heel Nederland en België.

Vertify heeft ook een proefveld zaaimachine tot zijn beschikking. Hiermee kunnen diverse gewassen (onder andere uien, waspeen, spinazie) gezaaid worden ongeacht de hoeveelheid zaad die gezaaid dient te  worden.