Cursus Hydroponics

Vertify Tolweg 13, Zwaagdijk-Oost

In de high-tech tuinbouw doen zich allerlei innovaties voor in de ontwikkeling van teeltsystemen. De afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om teeltmethoden die meer duurzaam zijn. Zowel HAS Hogeschool als Vertify doen al jarenlang onderzoek naar gesloten teelten zonder daglicht en bijpassende hydroponic teeltmethoden, meer bekend als telen op water. Tientallen telers in Nederland…

Seed meets Technology 2021

Vertify Tolweg 13, Zwaagdijk-Oost

Seed meets Technology is hét evenement waar het draait om innovatieve zaadtechnologie, rassenassortiment en het toevoegen van waarde aan tuinbouwzaad. Naast een beurs met ruim 50 deelnemers uit binnen- en buitenland bestaat het evenement uit proefvelden, waterteelt en een programma met diverse lezingen en symposia. De initiatiefnemers achter het evenement zijn Incotec, Seed Processing Holland, TeaL…

Gratis

Spuittechniek Glastuinbouw

World Horti Center Europa 1, Naaldwijk

Samen met Glastuinbouw Nederland organiseren we op 23 en 25 maart vakdagen met alle ins en outs omtrent spuittechniek in de Glastuinbouw.

Gewasbeschermingsdagen, groenteteelt

World Horti Center Europa 1, Naaldwijk

De Gewasbeschermingsdagen met als thema Groenteteelt wordt georganiseerd op 6 en 7 april door Vertify in samenwerking met Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsonderzoeken in de onderzoeksfaciliteit worden bezocht. Ook is er tijdens deze kennisdagen voldoende ruimte voor kwekers om vragen te…

Kek Jekkie houseplant market

Vertify, Zwethlaan Zwethlaan, Honselersdijk, Zuid-Holland

Op 21 en 22 mei organiseren webshops Groen in Huis en Kek Jekkie een markt met meer dan 200 soorten exclusieve kamerplanten, plant-gerelateerde accessoires, lezingen van experts en te gekke workshops." Als het iets te lang is kun je er zelf wat van maken!

Voor alle informatie + tickets: https://www.kekjekkie.nl/houseplant-market/

€5,0

Waterdag

World Horti Center Europa 1, Naaldwijk

Op woensdagmiddag 29 juni organiseren Glastuinbouw Nederland en Vertify in samenwerking met World Horti Center de Waterdag. Water & Glastuinbouw Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang. Niet alleen vanwege duurzaamheid maar ook om een weerbaar en gezond…